Andre studietilbud

I tillegg til videregående skoler, privatistundervisning og nettstudier, har Akademiet spennende studietilbud som privatundervisning, utveksling og studier i utlandet.

Privatundervisning

Flere av våre skoler tilbyr privatundervisning. Les mer. Vi tilbyr også personlige timer på nett. Book en time her.

Utveksling

Gjennom utvekslingsorganisasjonen Into tilbyr Akademiet utveksling til land over hele verden.

Studere i utlandet

Akademiet har samarbeid med Griffith College i Dublin. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Ungdomsskolekurs

Flere av våre skoler har ungdomsskolekurs. Les mer