Karaktergaranti

- bedre karakter eller pengene tilbake

Akademiets karaktergaranti på nettstudier

Vår karaktergaranti gjelder også for deg som er nettstudent

Akademiets karaktergaranti gir deg kurspengene tilbake dersom du ikke lykkes i å forbedre dine karakterer. Forutsetningen er at du leverer inn obligatoriske innsendingsoppgaver og gjennomfører prøveeksamen. Både innsendingsoppgaver og prøveeksamen må være godkjent av lærer for at karaktergarantien skal gjelde. 
Se fullstendige vilkår for karaktergaranti ved Akademiet Nettstudier