Kjetil Wad

For Kjetil ble en kombinasjon av nett- og klasseromsundervisning løsningen.

Referanse Kjetil WadKjetil Wad følger kurs både ved Akademiet Privatistskole i Oslo og Akademiet Nettstudier.

- Kombinasjonen av nett- og klasseromsundervisning fungerer strålende, forteller Kjetil. Klasseromskursene gir meg muligheten til å kunne møte opp på skolen og få hjelp av dyktige lærere som trekker frem det viktigste i pensumet, og som gir god eksamensveiledning. Det samme gjelder nettkursene, de er eksamensfokusert og rett på sak, og med en lærer som hele tiden er tilgjengelige for spørsmål og oppgaveveiledning.

Studiehverdagen består av mye lesing innenfor temaer som blir gjennomgått i timene og i nettkursene. Det er helt nødvendig å legge inn en egeninnsats for å lykkes.

- Flere av nettkursene har også gode videoforelesninger som er veldig greie å følge med på, sier Kjetil. Det blir litt som å ta med seg klasseromsundervisningen hvor man vil. Man kan godt sitte på toget og se på nesten den samme undervisningen man får i klasserom. Dette er veldig greit hvis man er mye på farta.

Eksamensforberedelsene består i å repetere notater fra klasseromsundervisningen og se igjennom videoforelesninger fra nettkursene. Kjetil har også vært aktivt oppsøkende overfor medstudenter og dannet kollokviegrupper der de har diskutert fag og øvd seg på selve eksamenssituasjonen. Kjetil sier han føler seg langt bedre rustet til eksamen etter å ha gjennomført kurs ved Akademiet. Han sier han gjerne anbefaler privatistkurs ved Akademiet til andre, og trekker spesielt fram karaktergarantien som et fint sikkerhetsnett når man har behov for å forbedre karakterer fra videregående. Ettersom karaktergarantien bare gjelder dersom man har fulgt all undervisning i klasserom eller fått godkjent alle innleveringer i nettkursene, har ordningen også en disiplinerende effekt på arbeidsinnsatsen!