Mette Frågat

Mette kom inn på grunnskolelærerutdanningen etter å ha tatt påbygging til generell studiekompetanse ved Akademiet. 
Referanse Mette Frågåt

- Jeg merker nå at jeg er glad jeg valgte å ta påbyggingsfagene som nettstudier ved Akademiet. Jeg har blitt vant til å studere på nett og trives godt med det, sier Mette. Tidligere har Mette jobbet både som frisør og makeupartist, og hun har svennebrev i frisørfaget. Hun manglet derfor påbyggingsfagene norsk, matematikk, historie og naturfag for å få generell studiekompetanse. Disse fagene tok hun over to semestre via Akademiet Nettstudier.

- Jeg har definitivt nådd målet mitt. Studiekompetanse var nødvendig for å komme inn på denne utdanningen, og jeg kom inn på grunnskolelærerutdanningen, som var førstevalget mitt. Jeg valgte å studere på nett for å kunne kombinere jobb og familie med studier. Det fungerte veldig bra for meg, selv om det ble et tøft år. Med to små barn og 80 % jobb ved siden av studiene ble jeg nødt til å være veldig strukturert. Det har gjort at jeg har funnet ut hvilke læringsstrategier som fungerer for meg, noe jeg har stor glede av når jeg nå er i gang med høyere utdanning. 

- Jeg har vært veldig fornøyd med oppfølgingen jeg har fått fra lærerne hos dere, forteller Mette. Lærerne ga gode og utfyllende tilbakemeldinger på oppgavene jeg sendte inn, noe som gjorde at jeg ble motivert til å stå på. Jeg fikk også prøvd ut muntlig prøveeksamen før norskeksamen, noe som helt klart var avgjørende for at jeg klarte å få en god karakter på den.