Karaktergaranti

- bedre karakter eller pengene tilbake

Akademiets karaktergaranti - din sikkerhet

Forbedre dine karakterer fra videregående eller få pengene tilbake!

Akademiets karaktergaranti gir deg kurspengene tilbake dersom du ikke lykkes i å forbedre dine karakterer. Forutsetningen er at du møter til obligatorisk undervisning, leverer inn obligatoriske oppgaver og gjennomfører eventuell prøveeksamen.
Se fullstendige vilkår for vår karaktergaranti