For foresatte

Her finner du viktig informasjon for foresatte ved Akademiet Ypsilon.
Bilde Akademiet Drammen Sundland

For foresatte

Nye fraværsregler

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. 

Fraværsgrensen i korte trekk

  • Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
  • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
  • Selv om en elev har mer enn 10 prosent fravær i et fag, kan han eller hun likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter om fraværet skyldes noen spesielle grunner som er nevnt under.
  • Eleven må dokumentere fraværet for å få det unntatt.
  • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Mer informasjon finner du på https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/Her finner du skolerutene

Skoleruta 2015-2016.

Skoleruta 2016-2017.