Om Akademiet Ypsilon vgs

På Akademiet Ypsilon blir du tett fulgt opp av mentorer og engasjerte faglærere. Skolen har et fokus på digitale undervisningsverktøy i enhver anledning dette er hensiktsmessig,  samtidig som vi er svært opptatt av at undervisningsmetodene må tilpasses hver enkelt klasse, elev, fag og lærer. Elevene evaluerer hver enkelt lærers undervisning to ganger årlig, og disse evalueringene er ett av mange verktøy for stadig å forbedre kulturen for læring i klasserommene våre.

Velkommen til Akademiet Ypsilon

 


Et godt klassemiljø er preget av tillit, samarbeid, ansvar og rom for å prøve og feile. Det legger grunnlaget for en god læringskultur som innebærer at du selv er med å sette læringsmål og vurdere egne prestasjoner.


Vi legger stor vekt på å bygge relasjoner mellom elever og mellom lærer og elev. Dette gjør vi gjennom skoleprogrammet VIP-makkerskap. Elevene deles inn i makkergrupper der gruppemedlemmene får oppgaver i forhold til hverandre. Fokuset er å være en god kollega, gjennom hele skoleåret.

Spesielt de to første ukene etter skolestart gjennomfører vi alternative aktiviteter i og utenfor skolen, for at du raskest mulig skal bli kjent med nye elever og føle deg trygg på skolen.

Vi tilbyr følgende realfag: kjemi 1+2, fysikk 1, matematikk R1+R2, biologi 1+2. Innenfor samfunnsfagene har vi: internasjonal engelsk, markedsføring 1+2, psykologi 1, sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, medie- og informasjonskunnskap 1+2 og entreprenørskap 1+2.

Rundt halvparten av elevene velger fordypning i entreprenørskap og markedsføring. Undervisningen er praktisk rettet med vekt på å etablere ungdomsbedrift og konkurrere på Fylkesmessa.

Hvis realfagene passer bedre for deg, kan du ta fordypning i kjemi og biologi. I realfagene underviser vi i små grupper, slik at læreren får mer tid til hver enkelt elev. Faglærere kan hjelpe deg med skolearbeidet også utenom undervisning.


 
Les mer om skolens tilbud i studiekatalogen vår.