Studietilbud

Les mer om våre fag og pakker

Generell studiekompetanse

Hva er generell studiekompetanse?
Generell studiekompetanse er det formelle kravet for å kunne søke opptak til høyere utdanning i Norge. Dersom du har fullført og bestått tre år i videregående opplæring innenfor studiespesialiserende retning eller tilsvarende, har du oppnådd generell studiekompetanse. Kravet er at alle fag og eksamener er bestått med karakteren 2 eller bedre. I tillegg må kravene til fagsammensetninger og årstimer være oppfylt. De som mangler enkeltfag, har strøket på eksamen eller eventuelt ikke har fullført videregående utdanning, kan ved hjelp av privatistordningen ta eksamen i disse fagene og dermed oppnå generell studiekompetanse. Vi har flere pakkeløsninger som gir deg fagene du trenger.
Les mer om Generell studiekompetanse

Spesiell studiekompetanse

Hva er spesiell studiekompetanse?
Enkelte studier har spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. For eksempel kreves det at man har tatt realfag som matematikk og/eller kjemi og fysikk for opptak til medisin-, veterinær, odontologi- og ingeniørstudiet. Vi tilbyr spesialpakker med fagene du trenger for å komme inn på disse studiene.
Les mer om Spesiell studiekompetanse

Fellesfag

Hva er fellesfag? 
Alle studiespesialiserende utdanningsprogram har noen obligatoriske fellesfag som ikke kan velges bort. Akademiet Privatistskole tilbyr alle disse fellesfagene både som klasseromsundervisning og nettstudier.
Les mer om Fellesfag

Matematikk

Hvilke krav gjelder for matematikk?
På studiespesialiserende utdanningsprogram er det krav om 224 årstimer matematikk som fellesfag. Man kan velge mellom praktisk (P) eller teoretisk (T) matematikk, og minimumskravet er fagene Matematikk 1P + 2P eller Matematikk 1T + 2T. Matematikk er også et programfag på programområdet realfag, og her har Akademiet et bredt studietilbud.
Les mer om Matematikk

Fremmedspråk

Hvilke krav gjelder for fremmedspråk? . 
På studiespesialiserende utdanningsprogram er det krav om 225 årstimer fremmedspråk på nivå 1 eller 2. I tillegg kan man velge fremmedspråk som programfag på nivå 2 og 3. Akademiet Privatistskole tilbyr spansk, fransk og tysk som fremmedspråk, se nærmere informasjon om fagtilbudet ved den enkelte skole.
Les mer om Fremmedspråk

Programfag realfag

Hvilke valgmuligheter fins innenfor et programområde?
På studiespesialiserende utdanningsprogram er det krav om i alt 6 programfag med fordypning innenfor samme programområde for 4 av dem. Akademiet Privatistskole har et bredt utvalg av programfag innen programområdet realfag.
Les mer om Programfag realfag

Programfag språk, samfunnsfag og økonomi

Hvilke valgmuligheter fins innenfor et programområde?
På studiespesialiserende utdanningsprogram er det krav om i alt 6 programfag med fordypning innenfor samme programområde for 4 av dem. Akademiet Privatistskole har et bredt utvalg av programfag innen programområdet språk, samfunnsfag og økonomi.
Les mer om Programfag språk, samfunnsfag og økonomi