Slik søker du skoleplass ved Akademiets videregående skoler


SLIK SØKER DU TIL VÅRE SKOLER I DRAMMEN, KRISTIANSAND, MOLDE, SANDNES OG ÅLESUND
Akademiet Drammen, Ypsilon VGS, Akademiet Kristiansand, Akademiet Molde, Akademiet Sandnes og Akademiet Ålesund er med i Vigo. Dette betyr at elever som vil gå på disse skolene kan søke via Vigo. 

I tillegg til Vigo-søknaden, skal du registrere deg via våre nettsider

Kopi av karakterutskrifter lastes opp elektronisk med søknaden du finner på våre nettsider.

SLIK SØKER DU TIL VÅRE SKOLER I BERGEN, FREDRIKSTAD OG OSLO

Akademiet Fredrikstad og Akademiet Oslo har eget inntakskontor. Dette innebærer at elever som ønsker skoleplass på disse skolene må søke via våre nettsider – eller på søknadsskjemaet i katalogen. Du kan med andre ord ikke søke via Vigo.

Kopi av karakterutskrifter lastes opp elektronisk med søknaden eller sendes som vedlegg på e-post til:
Fredrikstad: fredrikstad@akademiet.no
Oslo: inntak.oslo@akademiet.no
Bergen: bergen@akademiet.no

 

Søknadsfristen for vårt hovedopptak på alle skoler er 1. mars.

Gå til søknadsskjema

Gå tilbake til Akademiet videregående skoler