Praktisk informasjon

Akademiet er skolen for deg som vil litt mer. Vi har åtte videregående skoler rundt om i landet. Under finner du praktisk informasjon om Lånekassen, skolepenger og søknad.

 

SKOLEPENGER 2017/2018:
Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger. Skolepengene inkluderer Mac, læremidler, skolesekk og skrivertilgang. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.

Oversikt over skolepenger ved våre skoler:
Akademiet VGS Bergen: kr 1.500,- pr mnd. Internasjonal kr 2.000,- pr mnd
Akademiet VGS Drammen: kr. 17.000,- pr. år.
Akademiet Ypsilon VGS Drammen: kr. 17.000,- pr. år.
Akademiet VGS Fredrikstad: kr. 1.500,- pr. mnd.
Akademiet VGS Kristiansand: kr. 1.500,- pr. mnd. Toppidrett kr. 2.000,- pr. mnd.
Akademiet VGS Molde: kr. 1.150,- pr. mnd. Toppidrett kr. 1.450,- pr. mnd.
Akademiet VGS Oslo: kr. 19.900kr,- pr. år. for VG1 og VG2, og kr. 17.500,- pr. år. for VG3.
Akademiet VGS Sandnes: kr. 1.600,- pr. mnd.
Akademiet VGS Ålesund: kr. 1.150,- pr. mnd. Toppidrett kr. 1.450,- pr. mnd.


I tillegg kan det komme en kostnad på opptil kr. 5.000,- for leie av utstyr ved enkelte utdanningsprogam. Eventuelle språkturer eller andre frivillige studieturer til utlandet må betales i tillegg og faktureres om eleven velger å delta på turen. 

LÅNEKASSEN
Akademiet er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Akademiet VGS har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.
Husk å søke om utstyrsstipend! Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

HVA ER UTSTYRSSTIPEND?

Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen.

Krav og vilkår for å søke andre støtteordninger i Lånekassen og hvor mye du kan få i støtte som VGS elev kan du lese mer om utstyrsstipend hos Lånekassen.

LÆREMIDLER

Alle elever har rett til gratis læremidler. Bare bøker og læremidler som står på boklisten kan lånes. Hvis læremidler ikke leveres tilbake vil Akademiet VGS sende regning på boken. Det er ikke lov til å bruke markeringstusj eller på andre måter sette permanente merker i bøkene. Hvis du likevel gjør det, må du betale bokens listepris til neste sommer.

SLIK SØKER DU
Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars.

Slik søker du til våre skoler i Drammen, Kristiansand, Molde, Sandnes og Ålesund:

Akademiet Drammen, Akademiet Ypsilon vgs, Akademiet Kristiansand, Akademiet Molde, Akademiet Sandnes og Akademiet Ålesund er med i Vigo. Dette betyr at elever som vil gå på disse skolene kan søke via Vigo.

For skolene i Drammen skal du i tillegg til Vigo-søknaden også søke via våre nettsider.

Kopi av karakterutskrifter lastes opp elektronisk med søknaden du finner på våre nettsider.

Slik søker du til våre skoler i Oslo, Bergen og Fredrikstad:

Akademiet Oslo, Akademiet Bergen og Akademiet Fredrikstad har eget inntakskontor. Dette innebærer at elever som vil gå på disse skolene må søke via våre nettsider  – eller på søknadsskjemaet i katalogen. Du kan med andre ord ikke søke via Vigo.

Kopi av karakterutskrifter lastes opp elektronisk med søknaden eller sendes som vedlegg til e-post til:
Oslo: inntak.oslo@akademiet.no
Bergen: bergen@akademiet.no
Fredrikstad: fredrikstad@akademiet.no