Studiespesialisering

Noe av det viktigste du kan lære er hvordan du tilegner deg ny kunnskap. Dette utdanningsløpet gir deg en grundig innføring i fagene som du senere vil studere videre enten på universitet eller høgskole. Første året starter med fellesfag. Andre året må du velge fordypning innen programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

STUDIESPESIALISERING, ORDINÆRT LØP
Noe av det viktigste du kan lære er hvordan du tilegner deg ny kunnskap. I vår verden er nemlig ikke kunnskap statisk. Det som i dag er en vedtatt sannhet, er i morgen avleggs. Nye teorier og sannheter tar over. På Akademiet videregående skole lærer du metoder og teknikker for hvordan du skal tilegne deg ny kunnskap. Dette er svært nyttig og gir deg mange fortrinn både i videre studier og arbeidsliv.

Norsk næringsliv skriker etter folk med kunnskap. Behovet for folk med en solid utdanning har aldri vært større her i landet. Mange spennende bransjer har et umettelig behov for kvalifisert arbeidskraft. Slik kommer det til å være i mange år fremover. Det er derfor en trend at stadig flere velger studiespesialiserende utdanningsprogram. Dette utdanningsløpet gir deg en grundig innføring i fagene som du senere vil studere videre enten på universitet eller høgskole.

Kanskje vet du ikke helt hva du ønsker å bli når du blir stor? Det er ingen grunn til å få panikk. Du er nemlig i samme båt som svært mange andre. Det smarteste du kan gjøre er å velge en utdanning som ikke legger noen begrensninger for dine fremtidige valg. Med studiespesialiserende utdanningsprogram kan du senere velge nesten hva det skulle være. Du kan for eksempel bli ingeniør, jurist, økonom, samfunnsviter, informasjonsmedarbeider, historiker, lærer eller fysioterapeut. Kort sagt – mulighetene er mange. Noen av landets mest populære utdanningsinstitusjoner som NTNU i Trondheim, NHH i Bergen og alle landets universiteter er bare noen av stedene du kan velge å studere videre på etter fullført løp på Akademiet videregående skole.

Programfagene ved de ulike skolene kan variere noe. Sjekk ut hva din skole kan tilby. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle fremtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og fag.