Chat with us, powered by LiveChat

Hvorfor velge Akademiet?

 1. Du får din egen mentor

Vi har mentor i stedet for kontaktlærer. Mentor sin viktigste oppgave er å veilede hver enkelt elev til å bli den beste versjonen av seg selv. Ingen lærer likt og din mentor vil hjelpe deg til å finne den læringsstilen som passer best for deg og vise deg at læring ikke skjer ved at lærer «serverer» kunnskap, men at kompetanse bygges i samspillet mellom lærere og elever.

2. Vi har fokus på det du skal lære, ikke hva du skal gjøre

Ved å fokusere på det du skal lære og hvordan du skal lære det i stedet for på oppgaver og lekser vil du både få en mer meningsfull «reise» og oppnå høyere kompetanse i ulike fag. Vi opplever at dette fokuset både gir bedre resultater og mer tilfredse elever og kanskje nærmer skolen seg på denne måten samfunnet og livet utenom på en bedre måte enn tidligere.

3. Du får din egen Mac

Alle elevene på skolen får sin egen Mac en av de første skoledagene. Elever som går på skolen i 3 år får med seg Macen gratis når de slutter mens elever som går et eller to år får tilbud om enten å kjøpe den til en redusert pris eller å levere den tilbake.

4. Vi holder til i flotte lokaler på Sør Arena

Du finner oss i flotte og moderne lokaler på Sør Arena. Ta deg gjerne en tur, besøk oss og se både på lokalene og utsikten.

5. Du får gratis frokost hver dag

Fra 07.30 – 09.30 serverer vi gratis frokost i kantina. Dette er ikke bare viktig for den som ikke har rukket å spise før skolen, men også en god samlingsplass der du kan møte både andre elever og lærere før skoledagen starter.

6. Vi ser etter mulighetene, ikke utfordringene

Vi velger å se etter mulighetene og ikke utfordringene. Det betyr ikke at vi lukker øynene for de utfordringene som måtte dukke opp, men at vi fokuserer på hva vi kan gjøre for å løse dem. Noen ganger opplever vi også at der ligger skjulte muligheter i utfordringene.

7. Vi har høy trivsel og gode læringsmiljø

Dette er både noe vi som jobber på skolen merker hver dag, men som også viser igjen i de nasjonale undersøkelsene som arrangeres av UDIR. Vi har et tett og inkluderende skolemiljø.  Elever blir god kjent på tvers av klasser og idretter. Gjennom VIP makker programmet og felles fagdager utvikler vi kontinuerlig skolens faglige og sosiale miljø.

8. Vi viser elevene grunnleggende tillit

På samme måte som vi velger å se etter mulighetene i stedet for utfordringene velger vi å ha tillit til elevene våre som utgangspunkt. Denne tilliten kan gjelde både lån av lokaler og utstyr, men også til å velge læringsmetode og hvordan du skal vurderes i de ulike fagene. Denne tilliten kan selvsagt misbrukes med de konsekvensene det får, men skolen opplever i veldig liten grad at denne tilliten brytes og resultatet er at elevene føler eierskap til skolen og hjelper oss med å ta vare på den.

9. Alle elevene er den viktigste

I dette legger vi at alle elevene både skal føle at de blir sett og at de blir tatt på alvor. Dette gjelder like mye i forhold til hvordan elevene har det på skolen som de valgene de gjør i forhold til ulike læringsmåter og vurderingssituasjoner.

10. Vurdering for læring

Vurderinger skal være en læringssituasjon. Med en fast vurderingsdag i uken ønsker vi å redusere prøvepress og øke læringslysten. Dette er i samsvar med vår studietidsmodell, der vi legger til rette for at eleven skal bli ferdig med alt skolearbeidet i skoletiden.