Chat with us, powered by LiveChat

VIKTIG INFO - Gjenåpning av skolen

 

Hei, alle elever og foresatte ved Akademiet vgs Oslo!

Regjeringen offentliggjorde torsdag 7. mai, at skolene vil kunne gjenåpne for fysisk undervisning fra og med uke 20, med forbehold om å ivareta smittevern.

Når regjeringen nå åpner skolene igjen, er dette basert på anbefalinger fra folkehelsemyndighetens kunnskap og erfaringer fra eksperter over hele verden. Regjeringen mener at risikoen for økt smittespredning og sykdom er lav så fremt man overholder anbefalingene i skolenes smittevern veileder. Ekspertene har vurdert at dere ungdommer og familiene deres på tross av Korona-situasjonen, kommer til å være trygge når skolene nå åpner opp fysisk igjen.

Vi har forståelse for at elever og foresatte er engstelige for sine ungdommer. Samtidig må vi stole på sentrale myndigheters vurdering om at det er trygt å sende eleven tilbake på skolen. Vi vil understreke at det beste for dere er å gå på skolen, så lenge dere er friske og/ eller familien, ikke har underforliggende sykdommer som gjør en eventuell smitte av korona viruset ekstra risikofylt.

Fra og med tirsdag 12. mai åpner Akademiet vgs Oslo igjen for fysisk undervisning for resten av skolen. Vår yrkesfaglige IKT-klasse har allerede deltatt på fysisk undervisning på skolen i to uker. Vi har skaffet oss nyttig erfaring i denne perioden og er godt forberedt. Rutiner for smittevern, oppmerking, renhold og utstyr er på plass.

Skolehverdagen vil være litt annerledes enn før, slik at det er trygt for elevene å komme på skolen. Derfor er det viktig at vi nå starter gradvis, trygt og rolig med å få skolehverdagen på plass igjen. Vi på Akademiet vgs Oslo er ekstra nøye med å følge rådene for smittevern på skolen.

 

Følgende tiltak igangsettes:

 • Elever og lærere skal vaske hender før de forlater hjemmet,

og umiddelbart når de kommer til skolen.

 • Elever og lærere benytter desinfeksjon ved ankomst til skole.
 • Hold 1 meter avstand til andre. Korridorer er markert både med retning en skal gå og   avstand.
 • Eget utstyr sprites ved ankomst til skolen og før man forlater skolen.
 • Unngå å benytte heis.
 • Elevene benytter faste klasserom. Fellesområdet er stengt av.
 • Elevene sitter på hver sin faste pult med minimum 1 meters avstand.
 • Egen pult sprites ved ankomst til skolen.
 • Unngå å dele utstyr. Utstyr som eventuelt må benyttes av flere enn en elev,

sprites mellom hver bruker.

 • Det er ikke lov å dele mat og drikke. Ha med medbrakt mat.
 • Elevene må forlate skolen etter endt undervisning.

 

Vi gjør også oppmerksom på at lokalet blir vasket og overflater spritet flere ganger hver dag, inklusiv toaletter, vasker, inngangsparti og heisknapper.

I tillegg minner vi om at alle elever og lærere har ansvar for å overholde de generelle smittevernreglene som opprettholdes i det offentlige rom som for eksempel, ikke å håndhilse, klemme, hoste/nyse i armkroken o.l.

Det anbefales fremdeles å begrense/unngå kollektiv transport til skolen. Det oppfordres derfor eksempelvis gå fra Nasjonalteatret for de som tar tog.

 

Organisering av skoledagen i uke 20 & uke 21

Vi oppfordrer våre elever til å komme på skolen de dagene de har tilbud om fysisk skole, men det opprettholdes et likeverdig digitalt undervisningsalternativ for de av våre elever som av ulike årsaker ikke kan komme fysisk på skolen. Skolestart hver dag, både ved oppmøte til fysisk undervisning på skolen og ved digital undervisning er i uke 20 og uke 21 kl. 09:15.

Vi ønsker å sikre en kontrollert og trygg oppstart for alle våre elever, og har derfor delt inn skolen i 2 grupper slik at maksimum halvparten av elevene våre til enhver tid er fysisk på skolen.

Uke 20 og uke 21 er de to siste ukene med ordinær undervisning, oppsatt timeplan i iSkole følges enten ved fysisk oppmøte eller digitalt i henhold til vedlagt plan.

 

FORDELING AV KLASSER MED TILBUD OM FYSISK UNDERVISNING UKE 20

 

Klasse Mandag 11.mai Tirsdag 12.mai Onsdag 13.mai Torsdag 14.mai Fredag 

15.mai

1STA Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole
1STB Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole
1STC Digital skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole
1STD Digital skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole
2STA Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole
2STB Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole
2STC Digital skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole
3STA Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole
3STB Digital skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole
3PBA Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole
1MKA Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole
1MKB Digital skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole
2 IKT Digital skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole
2MK Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole
3MK Digital skole Digital skole Tilbud om fysisk skole Digital skole Tilbud om fysisk skole

 

Fagene Biologi 2, Samfunnsfaglig engelsk og alt av fremmedspråk gjennomføres som digital undervisning også i uke 20 og uke 21.

 

For å få en god oversikt over hvem av dere som har mulighet til å møte fysisk på skolen i henhold til planen ovenfor, ber vi dere om å svare på denne kartleggingen snarest: https://forms.gle/DxAFb1q557kriNaa6

Plan for uke 21 blir offentliggjort medio neste uke sammen med planen for vurderingsperioden (lik heldagsprøveperiode) som starter fra og med uke 22.

 

10. juni og 11. juni gjennomføres det standpunkt-samtaler med faglærerne i alle avsluttende fag, og standpunkt offentliggjøres fredag 12. juni for alle trinn på iskole.

 

Hurtigklagefristen på standpunkt for VG3 mandag 15. juni 2020 kl. 15:00.

Ordinær klagefrist er 10 dager, og siste frist er satt til mandag 22. juni 2020 kl. 09:00.

Utfyllende informasjon om offentliggjøring av standpunkt og reglement for klage adgang av standpunkt, vil bli sendt i egen melding til elever på Canvas tidlig i juni.

Videre jobber vi med planlegging av avslutning av skoleåret og avslutningsseremoni for våre avgangselever. Dere vil få mer informasjon om dette senere.

 Det er ekstra viktig å ta ansvar for seg selv ved mistanke om sykdom. Har du mistanke om sykdom uansett hvor små symptomene måtte være, skal du ikke komme på skolen. 

For utdypende informasjon om smitteverntiltak og skoleveilederen vi som skole forholder oss til kan dere lese mer her på Udir.

Vi i ledelsen, lærerne og alle andre ansatte er godt forberedt og gleder oss til å treffe elevene igjen!

 

Mvh Akademiet Vgs Oslo