Chat with us, powered by LiveChat

Eksamen koronavirus

Eksamen på Akademiet Videregående Skole

Alle Akademiets elever vil få oppdatert informasjon om eksamen i alle fag og angående alle eksamensformer fra sitt skolested og lærere.

I Kunnnskapsdepartementets pressemelding 25/3/2020 bekreftes det at skriftlige eksamener i videregående skole er avlyst. Alle elever får gyldig vitnemål selv om de ikke har eksamen, slik at dette ikke vil få konsekvenser for videre skolegang. Skolestedene vil komme med nærmere informasjon til våre elever.

Eksamen som privatist

Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen når du følger privatistkurs ved Akademiet Privatistskole.

Akademiet vil oppdatere informasjon fra privatistkontorene i kommunene. Pr. nå planlegger privatistkontorene for gjennomføring av eksamen så langt det er mulig. Privatistkontoret følger rådene fra helse- og utdanningsmyndigheter og situasjonen kan endre seg raskt.

Helse- og utdanningsmyndigheter har uttalt at gjennomføring av privatisteksamen vil prioriteres.
I pressemeldingen 25/3/2020 uttaler kunnskapsminister Guri Melby at det jobbes for løsninger i forbindelse med eksamen for privatister: – Vi forsøker nå å finne gode løsninger for privatistene, slik at heller ikke de skal havne bakpå i utdanningen. Mitt soleklare mål er at privatisteksamen skal gjennomføres, dersom det er mulig innenfor helsemyndighetenes råd, sier Melby." (Kunnskapsdepartementet, Pressemelding, 25/3/20, Nr.55-20)

 

Akademiet oppdaterer siste status fra fylkeskommuner. Enkelte fylker melder ennå ikke spesifikke endringer i forbindelse med eksamen men avventer informasjon fra Kunnskapsdepartementet som er ventet etter påske.

Siste status:

Oslo
Privatistkontoret i Oslo skriver 31/3/20 på sine nettsider at privatisteksamener i perioden 11/4/20 til og med 30/4/20 ikke vil bli gjennomført. Privatister som er meldt opp til eksamen som skulle vært gjennomført i denne perioden vil få oppdatert informasjon.

"Som følge av koronaviruset (COVID-19) gjennomfører vi ingen eksamener i perioden 14.04 til og med 30.04.
Vi sender deg informasjon om hva som skjer med din eksamen så snart vi vet mer. Du kan ikke flytte eller bytte din eksamensdato. Grunnen er at det ikke er mulig å gjennomføre eksamen på en forsvarlig måte i april. Vi venter på mer informasjon fra Kunnskapsdepartementet om hva som skjer videre." (Oslo kommune, Privatistkontoret, Privatisteksamen)

Trøndelag
Privatistkontoret i Trøndelag skriver 2/4/20 på sine nettsider at første mulige dato for ikke-skriftlig (muntlig, muntlig-praktisk og praktisk) eksamen vil være 4. mai. Eksamenskontoret avventer beskjed fra Kunnskapsdepartementet før endelige datoer for ikke-skriftlig eksamen offentliggjøres, og vil publisere disse i PrivatistWeb innen 22. april. Dato, tid og sted for skriftlig eksamen er publisert i PrivatistWeb, men vi gjør oppmerksom på at dette kan bli endret.

"Eksamenskontoret har besluttet at første mulige dato for ikke-skriftlig (muntlig, muntlig-praktisk og praktisk) eksamen i Trøndelag vil være 4. mai. Når det gjelder gjennomføringen av privatisteksamen i vår, er følgende publisert på Udir.no: «Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.» Kunnskapsdepartementets avgjørelse er ventet å komme over påske. Eksamenskontoret avventer beskjed fra Kunnskapsdepartementet før endelige datoer for ikke-skriftlig eksamen offentliggjøres, og vil publisere disse i PrivatistWeb innen 22. april. Dato, tid og sted for skriftlig eksamen er publisert i PrivatistWeb, men vi gjør oppmerksom på at dette kan bli endret." (Trøndelag fylke, Privatisteksamen)