Chat with us, powered by LiveChat

Eksamen koronavirus

Eksamen som privatist

Privatister får gjennomført planlagte eksamener i vårsemesteret

Kunnskapsminister Guri Melby melder 8. april at alle privatister skal få gjennomføre eksamen

Kunnskapsminister Guri Melby melder 8. april til NRK, at alle privatister skal få gjennomføre privatisteksamen i god tid før inntaket til høyere utdanning. Eksamen vil ikke bli gjenomført med bruk av alternative eksamensformer, det jobbes med å finne gode løsninger som ivaretar smittevernhensyn ved gjennomføringen. Nærmere informasjon vil komme rett etter påsken.

Gjennomføring av privatisteksamen gjelder for alle fylker.

Eksamen på Akademiet Videregående Skole

Alle Akademiets elever vil få oppdatert informasjon om eksamen i alle fag og angående alle eksamensformer fra sitt skolested og lærere.

I Kunnnskapsdepartementets pressemelding 25/3/2020 bekreftes det at skriftlige eksamener i videregående skole er avlyst. I pressemelding 21/4/20 bekreftes det at også muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020. Alle elever får gyldig vitnemål selv om de ikke har eksamen, slik at dette ikke vil få konsekvenser for videre skolegang. Skolestedene vil komme med nærmere informasjon til våre elever.