Chat with us, powered by LiveChat

Generell studiekompetanse 23/5

Gå tilbake til fagoversikten

For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du fylle minst 23 år i søknadsåret, dekke alle de 6 obligatoriske fagene som vi tilbyr i denne pakken, og dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning. Praksis kan være arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste, siviltjeneste, videregående skole, høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller annen utdanning. Se www.samordanopptak.no for mer informasjon.

For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du fylle minst 23 år i søknadsåret, dekke alle de 6 obligatoriske fagene som vi tilbyr i denne pakken, og dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning. Praksis kan være arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste, siviltjeneste, videregående skole, høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller annen utdanning. Se www.samordanopptak.no for mer informasjon.

Hvorfor ta dette faget
De seks fagene i pakken oppfyller fagkravet for å få generell studiekompetanse, og gir deg mulighet til å søke høyere utdanning
Om faget
Pakken omfatter fagene matematikk 1P+2P, norsk, naturfag, historie, engelsk og samfunnsfag.
Forkunnskaper
Selve studiet hos oss teller som ett år praksis, og derfor trenger du kun fire års jobberfaring eller utdanningserfaring for å oppfylle 23/5-regelen.
Eksamen
Norsk: Hovedmål skriftlig, sidemål skriftlig og muntlig eksamen – Matematikk 1P+2P: 2 skriftlige eksamener – Naturfag: Muntlig-praktisk eksamen – Historie: Muntlig eksamen – Engelsk: Skriftlig og muntlig eksamen – Samfunnsfag: Muntlig eksamen
Fagkoder
Norsk hovedmål skriftlig: NOR1211 – Norsk sidemål skriftlig: NOR1212 – Norsk muntlig: NOR1213 – Matematikk 1P+2P: MAT1003 (Eller MAT1011+MAT1015) – Naturfag: NAT1002 Historie: HIS1003 – Engelsk skriftlig: ENG1002 – Engelsk muntlig: ENG1102 – Samfunnsfag: SAF1001

Nøkkelinfo

Varighet: 24 uker
Legg til i fagoppsett
Sted/nettstudie
Tidspunkt
Oppstart
Pris
 
Sted/nettstudie
Tidspunkt
Klokkeslett
Pris
{{price}}

Tilbys ved følgende studiesteder

  • Kombiner klasserom og nettstudier
  • Karaktergaranti

    Bedre karakter eller pengene tilbake
  • Dag Kveld Nett