Chat with us, powered by LiveChat

Generell studiekompetanse 23/5

Gå tilbake til fagoversikten

For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du fylle minst 23 år i søknadsåret, dekke alle de 6 obligatoriske fagene som vi tilbyr i denne pakken, og dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning. Praksis kan være arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste, siviltjeneste, videregående skole, høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller annen utdanning. Se www.samordanopptak.no for mer informasjon.

Hvorfor 23/5?
De seks fagene i pakken oppfyller fagkravet for å få generell studiekompetanse, og gir deg mulighet til å søke høyere utdanning.

Om fagene
Pakken gir deg kursene:
Norsk
Matematikk 1P
Matematikk 2P
Naturfag
Historie
Engelsk
Samfunnsfag

Forkunnskaper
Selve studiet hos oss teller som ett år praksis, og derfor trenger du kun fire års jobberfaring eller utdanningserfaring for å oppfylle 23/5-regelen.

Eksamen
Norsk: Hovedmål skriftlig, sidemål skriftlig og muntlig eksamen
Matematikk 1P+2P: Valgfritt 1 eller 2 skriftlige eksamener
Naturfag: Skriftlig flervalgseksamen og muntlig-praktisk eksamen
Historie: Muntlig eksamen
Engelsk: Skriftlig og muntlig eksamen
Samfunnsfag: Muntlig eksamen

Fagkoder
Norsk hovedmål skriftlig: NOR1211
Norsk sidemål skriftlig: NOR1212
Norsk muntlig: NOR1213
Matematikk 1P+2P: MAT1003 (Eller MAT1011+MAT1015)
Naturfag: NAT1002
Historie: HIS1003
Engelsk skriftlig: ENG1002
Engelsk muntlig: ENG1102
Samfunnsfag: SAF1001

Nøkkelinfo

Varighet: 24 uker
Legg til i fagoppsett
Sted/nettstudie
Tidspunkt
Oppstart
Pris
 
Sted/nettstudie
Tidspunkt
Klokkeslett
Pris
{{price}}

Tilbys ved følgende studiesteder

  • Kombiner klasserom og nettstudier
  • Karaktergaranti

    Bedre karakter eller pengene tilbake
  • Dag Kveld Nett