Chat with us, powered by LiveChat

Koronavirus: Nettbasert undervisning

De siste dagene har det vært en rask utvikling i smitte av koronavirus. Vi er en del av den nasjonale dugnaden for å begrense smittespredningen og følger anbefalte tiltak fra helsemyndighetene. Regjeringen har i dag besluttet å stenge alle landets skoler på ubestemt tid.

 

Fra og med fredag 13 mars blir all stedbundet undervisning ved Akademiet Toppidrettsgymnas Kristiansand gjennomført som fjernundervisning med Teams og Canvas som nettløsning.

 

Skolen er godt forberedt på denne situasjonen og kvaliteten på fjernundervisningen vil ikke stå noe tilbake for den ordinære undervisningen. Elevens vurderingsgrunnlag, forberedelse til eventuelle eksamener og utviklingssamtaler vil bli godt ivaretatt. Skolen har i dag gitt elevene innføring i bruk av teams og all undervisning vil gå i henhold til oppsatt timeplan. Eleven er selv ansvarlig for å logge seg på i riktig fagrom på Teams og være tilsted i hele undervisningstiden. Oppmøte blir registrert på vanlig måte på iskole. Arbeidsoppgaver vil bli lagt inn i skolens læringsplattform, canvas. Skolen har også forsikret seg om at elevene har alle lærebøker som de tar med seg etter skoledagen i dag.

 

Vurderinger / prøver blir gjennomført i henhold til prøveplan, dvs hver tirsdag i 3 og 4 time.  Oppgaver vil bli lagt ut på de ulike fagrommene i canvas, noe elevene er kjent med.

Toppidrett. Da mye aktivitet er innstilt oppfordrer alle elever til å holde seg i form med forsvarlig egentrening. Minimumskravet er 3 økter pr uke om skal registreres i elevens egen treningslogg. Nærmere informasjon blir gitt av ansvarlig toppidrettslærer på Canvas.

 

Dersom eleven opplever tekniske utfordringer tar de kontakt med mentor på sms eller e-post.

Det er viktig å poengtere at skolen ikke er i karantene og at vi heller ikke har kjennskap til personer tilknyttet skolen som er i hjemmekarantene.

 

Vi anbefaler alle å følge nasjonale råd om smittevern og holde seg oppdatert. Vi vil holde elever løpende orientert som kunngjøringer på canvas og foresatte i form av mail.

Kontaktinformasjon


Skolesteder

Kontaktinformasjon til våre skolesteder >

Pressekontakt
Siri-Kristin Jensen
Tlf.: 976 54 803
E-post: siri-kristin.jensen@akademiet.no