Eksamen

Som privatist er du selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen. Eksamen gjennomføres via fylkeskommunen. Under finner du informasjon om eksamensoppmelding, frister og gebyrer.

OPPMELDING TIL EKSAMEN
Som privatist får du ingen standpunktkarakterer, det er kun eksamensresultatet som teller. Du må selv melde deg opp til eksamen på privatistweb.no.

FRISTER
Frist for oppmelding til eksamen kan variere fra fylke til fylke, men de fleste steder er fristen     1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. Dobbeltsjekk fristen på privatistweb.no eller ved å kontakte eksamenskontoret i fylket ditt. (NB: Nordland fylkeskommune har lokal eksamensoppmelding)

Du melder deg opp til privatisteksamen i det fylket du bor i, og ditt lokale eksamenskontor vil gi deg nærmere beskjed om dato og oppmøtested for eksamen etter oppmeldingsfristen.

Akademiet Privatistskole har ikke ansvar for oppmelding, betaling eller gjennomføring av privatisteksamen. Ta kontakt med eksamenskontoret i ditt fylke hvis du har spørsmål knyttet til eksamen.

EKSAMENSAVGIFT
Du må betale en eksamensavgift til fylkeskommunen når du melder deg opp til privatisteksamen. Dersom du ikke har hatt faget før, har IV eller strøk i faget med karakteren 1 koster det kr 1084,- å avlegge privatisteksamen. Du skal da angi privatist nytt/fag ved oppmelding. Dersom du har karakteren 2 eller høyere i faget du skal ta privatisteksamen i koster det kr 2170,- å avlegge privatisteksamen. Du skal da angi privatist/forbedre karakter ved oppmelding. Du må betale avgiften før oppmeldingsfristen er ute, og det er derfor viktig at du har klart et betalingskort som fungerer når du skal melde deg opp. Oppmeldingen er ikke godkjent før eksamensavgiften er betalt.

VIKTIG
Husk at du må melde deg opp til både muntlig og skriftlig eksamen i de fagene som krever det. Merk at eksamensavgift påløper per eksamen (det blir altså dobbel avgift dersom du skal opp til både skriftlig og muntlig eksamen i et fag).