Om Akademiet Drammen - Sundland

Skolen har 300 elever fordelt på studieretningene studiespesialisering, medier og kommunikasjon og påbygging til generell studiekompetanse.  Vi er veldig stolte av at Akademiet Drammen i 6 år på rad har oppnådd høyest score av alle landets videregående skoler i Utdanningsdirektoratets årlige elevundersøkelse.

Det skal være lett å trives på Akademiet Drammen. Her skal alle føle trygghet, respekt og engasjement. Vi ønsker å møte alle elever på en personlig og inkluderende måte. Dette jobber vi med hver dag.

Akademiet Drammen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Slagordet vårt "for deg som vil litt mer" gjelder for oss alle - både ledelsen, lærere og elever. Vi er derfor opptatt av at det skal være en kultur for læring på skolen, det skal være kult å jobbe og det skal være OK å være god. Dette betyr ikke at alle behøver være like gode i alt. Ulikhet er en kilde til menneskelig rikdom og et stort ressurspotensiale.

Å arbeide med ulikhet innenfor personlige egenskaper og preferanser krever både selvinnsikt og åpenhet for at andre mennesker er forskjellige fra oss selv. Hver og en av oss har vår egen innlærings-, tenke- og arbeidsstil som er like individuell og personlig som våre fingeravtrykk. Riktig nok kan vi benytte forskjellige tilnærmingsmåter avhengig av ulike situasjoner, men alle har likevel en lærestil som vi foretrekker, og som vi oftest bruker.

Kompetanse kommer ikke av seg selv. Å opparbeide kompetanse krever hardt arbeid over tid. Vi stiller derfor store krav til elevene våre når det gjelder innsats, aktiv deltakelse og medvirkning i egen læring. Dette betyr også at vi forventer at elevene stiller krav til skolen, vår kompetanse, våre metoder, vårt utstyr og våre nettverk.