Chat with us, powered by LiveChat

Informasjon

Fravær og permisjon

Fravær og søknader om permisjon skal meldes inn på iSkole.

 

Mac-pc

Alle førsteårs-elever som begynner på Akademiet VGS får låne en helt ny maskin gratis når de starter hos oss. Maskinen er inkludert i skolepengene slik at eleven kan overta denne etter 3 års skolegang.

Eleven er ansvarlig for maskinen og de skadene som måtte oppstå i løpet av skolegangen. Vi anbefaler å sjekke at forsikringen dekker dette.

 

Timeplan alle klasser

På iSkole får du innsyn i timeplan, fravær, karakterer og anmerkninger.

Logg inn med brukeren utstedt av kontaktlærer.

Klikk her: iSkole.net

 

Skolepenger (skoleåret 2020 - 2021)

I skoleåret 2020-2021 koster en skoleplass hos oss kr. 2000 pr. måned i 10 måneder. Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger. Skolepengene inkluderer Mac, læremidler, skolesekk og skrivertilgang. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.

Gratis læremidler

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen. Lisenser til nettsteder blir også dekket, men elevene må holde kalkulator, papir- og skrivemateriell selv. Elevene er ansvarlig for de bøker som deles ut ved skolestart. Ødelagte bøker må eleven selv erstatte. Dersom bøker ikke tilbakeleveres skolen før skoleslutt vil dette bli fakturert. Vi tilbyr elevene våre gratis frokost hver dag.

 

Skole-hjem samarbeid

Vi på Akademiet vet at du som foresatt er vår viktigste samarbeidspartner, og ditt bidrag er av avgjørende betydning for hva ditt barn får ut av vidergående utdanning. På nettsiden vår finner du derfor nyttig informasjon om hvordan du som foresatt kan få innsyn i ditt barns skolegang. I tillegg til skolerute og planer, har vi verktøy som gjør det mulig for deg å følge med både på timeplaner, vurderinger og fravær.

Vi på Akademiet er opptatt av at det etableres et godt samarbeidsklima mellom hjem og skole, slik at vi i felles forståelse kan komme fram til løsninger som er til det beste for elevene.

 

 


Kontakt Kristiansand