Chat with us, powered by LiveChat

Informasjon

Fravær og permisjon

Fravær og søknader om permisjon skal meldes inn på eget skjema

 

Mac-pc stipend

Alle førsteårs-elever som begynner på Akademiet VGS får låne en helt ny maskin gratis når de starter hos oss. Vi tilbyr også en stipendordning som gjør at maskinen kan overtas gratis om eleven gjennomfører tre sammenhengende år ved Akademiet.

 

Timeplan alle klasser

Alle timeplanene til Akademiet VGS Kristiansand ligger lett tilgjengelig på nett.
Velg «login uten SSO».
Skolested: Akademiet_Aalesund
Brukernavn: Elev
Det er ikke nødvendig å fylle ut passordfeltet

Klikk her: Rom og Ressurs
Du kan også få tilgang til timeplanene på mobiltelefon.

 

Skolepenger (skoleåret 2019 - 2020)

I skoleåret 2018-2019 koster en skoleplass hos oss kr. 2000 pr. måned i 10 måneder. Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger. Skolepengene inkluderer Mac, læremidler, skolesekk og skrivertilgang. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.

Gratis læremidler

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen. Lisenser til nettsteder blir også dekket, men elevene må holde kalkulator, papir- og skrivemateriell selv. Elevene er ansvarlig for de bøker som deles ut ved skolestart. Ødelagte bøker må eleven selv erstatte. Dersom bøker ikke tilbakeleveres skolen før skoleslutt vil dette bli fakturert.

 

Skole-hjem samarbeid

Vi på Akademiet vet at du som foresatt er vår viktigste samarbeidspartner, og ditt bidrag er av avgjørende betydning for hva ditt barn får ut av vidergående utdanning. På disse sidene finner du derfor nyttig informasjon om hvordan du som foresatt kan få innsyn i ditt barns skolegang. I tillegg til skolerute og planer, har vi verktøy som gjør det mulig for deg å følge med både på timeplaner, vurderinger og fravær.

Vi på Akademiet er opptatt av at det etableres et godt samarbeidsklima mellom hjem og skole, slik at vi i felles forståelse kan komme fram til løsninger som er til det beste for elevene. Les mer

 

 


Kontakt Kristiansand