Chat with us, powered by LiveChat

Studiespesialisering med forsert løp

På Akademiet Videregående skole tilbyr vi studiespesialisering med forsert løp på fire linjer: Engelsk, realfag, rettslære og samfunnsfag.

Dette er et tilbud til deg som er flink på skolen og ønsker en utfordring, og som kanskje allerede nå har en plan for utdanningen du skal inn på etter videregående skole. I forsert løp fytter vi et programfag ned på VG1, slik at skoleuken blir lengre det første året, men kortere på VG3. På denne måten vil du få frigjort tid på 3. trinn. Vi ønsker å legge til rette for at du kan bruke denne tiden på å få et forsprang på høyere utdanning – for eksempel innen matematikk.

Studiespesialisering med engelsk

Uansett hva du skal studere etter videregående, er det nærmest garantert at du kommer til å ha bruk for svært gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. I en stadig mer internasjonal verden er det engelske språket en grunnstein for å lykkes innenfor både forretningsverden og akademia. På forsert løp med internasjonal engelsk får du mer engelsk i Vg1 og muligheten til å ta samfunnsfaglig engelsk på Vg2. Dersom du avslutter begge fag med karakteren 5 eller 6, kan du i Vg3 ta et engelsk-emne ved Universitetet i Oslo.

Studiespesialisering med realfag

Denne retningen passer for deg som er glad i matematikk og realfag, og vet at du har lyst til å studere realfag også etter videregående skole. Som elev ønsker vi at du skal få innsikt i naturvitenskapelig metode, få innsyn i forskningsmiljøer, og miljøer der forskning blir anvendt. Moderne teknologi blir et naturlig verktøy i dette arbeidet.
I en tid der teknologien griper inn på mange områder i arbeidsliv og privatliv, er nyskaping gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt arbeid sentralt. Et samfunn trenger teknisk og naturvitenskapelig kompetanse for å sikre framtidig velferd.

Studiespesialisering med rettslære

Har du lagt merke til at nesten alle samfunnsområder blir styrt av rettsregler, og at nesten alle problemstillinger og spørsmål har en rettslig side ved seg? Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Er du samfunnsengasjert og ønsker mange valgmuligheter på arbeidsmarkedet? Da har du et godt utgangspunkt for å velge studiespesialisering med rettslære!
Lærerne i faget er jurister og du vil også få forelesninger fra eksterne jurister og advokater. I løpet av året drar vi på fagrelaterte ekskursjoner. Hvert halvår vil det også settes av tid til rollespill, der vi spiller ut tenkte rettssaker under veiledning av advokater med prosesserfaring.

Studiespesialisering med samfunnsfag

Ved Akademiet Oslo tilbyr vi en studiespesialiseringslinje med programfaget sosiologi og sosialantropologi (SOSA) lagt til VG1, med fordypning i politikk og menneskerettigheter (POLME) i VG2. lærerne i faget er høyt utdannet innen samfunnsvitenskapene.
Du vil også få forelesninger fra eksterne samfunnsvitere og samfunnsdebattanter. I løpet av året vil vi besøke blant annet Eidsvoll, Stortinget og Utenriksdepartementet. POLME og SOSA er fag som gir deg en forsmak på samfunnsvitenskapelige studier ved universiteter og høyskoler, og for videre studier innen politikk, økonomi og utvikling.

FellesfagVG1VG2VG3
Norsk113113168
Naturfag140--
Engelsk140--

Utdanningsprogram tilbys ved følgende skolesteder

Alle våre utdanningsprogram