Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier jobber fokusert på Macbook
For deg som vil litt mer

Slik søker du skoleplass på Akademiet Grunnskole

Ønsker du å søke skoleplass på Akademiet Grunnskole? Velkommen som søker!

Søk

Hvordan søke skoleplass på Akademiet Grunnskole?

Her søker du enkelt og uforpliktende skoleplass på Akademiets grunnskoler.

Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund, Akademiet Realfagsskole Oslo, Akademiet Realfagsskole Drammen og Akademiet Ungdomsskole Lier har søknadsskjema på nettsiden.

Kopi av eventuelle karakterutskrifter lastes opp elektronisk med søknaden, sendes via våre hjemmesider eller sendes som vedlegg på e-post til:

Ålesund: alesund@akademiet.no
Oslo: aro@akademiet.no
Drammen: ard@akademiet.no
Lier: lier@akademiet.no

Søk skoleplass

Søknadsfrister

Våre grunnskoler har ulike søknadsfrister.

  • Akademiet Realfagsskole i Drammen og Oslo har søknadsfrist 1. desember
  • Akademiet Ungdomsskole Lier har søknadsfrist 1. februar
  • Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund er et nytt tilbud og er nå åpen for innsøking

Husk at du kan søke skoleplass flere år frem i tid!

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Kontakt Akademiet