Elever på Akademiet Realfagsskole Drammen jobber fokusert i klasserommet
For deg som vil litt mer

Akademiet Realfagsskole Drammen

Akademiet Realfagsskole Drammen er for deg som vil jobbe systematisk, fokusert og effektivt.

Søk skoleplass

Lær å lære!

Akademiet Realfagsskole Drammen åpnet høsten 2016, og har på kort tid etablert seg som en skole hvor elevene trives. Hos oss får du som elev mulighet til å utvikle dine ferdigheter og oppnå dine mål.

Vi legger vi til rette for at du skal forstå hva du skal lære og hvordan du skal lære. Du skal sette dine egne mål og arbeide målbevisst med egen læring.

Realfag i fokus

Skolen er godkjent på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning, Montessori. Montessoripedagogikken gjør at vi vektlegger et positivt elevsyn og utvikling av selvstendighet. Vi har også et stort fokus på realfag.

Montessoripedagogikk åpner for problemløsning, dybdelæring, konsentrasjon, kreativitet og nytenking. Det samme gjelder for arbeid med realfag og teknologi.

Du lærer å samarbeide om oppgaver i grupper og arbeide fokusert på egen hånd. Timeplanen i alle gruppene består av lange økter hvor du får mulighet til å jobbe konsentrert med fag på ditt nivå over tid.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: ard@akademiet.no

Telefon: +47 31 01 19 55

Adresse: Landfalløya 24, 3023 Drammen

Postboks: Landfalløya 26, 3023 Drammen

Greit å vite

Om Akademiet Realfagsskole Drammen

At vi har fokus på realfag betyr at du har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå når du er klar for det. Hos oss foregår undervisningen i aldersblandede grupper slik at det er helt naturlig å jobbe sammen elever som er både eldre og yngre enn deg.

Aktuelt

Kontakt Akademiet Realfagsskole Drammen