Tre privatister på Akademiet Privatistskole Oslo går i gangen på skolen

Generell studiekompetanse

Pakketilbud innen generell studiekompetanse

Ønsker du deg generell studiekompetanse? Akademiet Privatistskole og Nettstudier tilbyr flere privatistpakker. Ta kontakt for gratis rådgivning for valg av fag og pakker på telefon 922 36 600!

23/5-regelen: Studiekompetanse som voksen

Dersom du fyller 23 år eller mer det året du skal søke deg inn på høyere utdanning, kan dokumentere til sammen fem års fulltids yrkeserfaring og/eller utdanning, og i tillegg har bestått seks studiekompetansefag, kan du oppnå generell studiekompetanse på bakgrunn av 23/5-regelen. Se seks studiekompetansefagene inkluderer:

  • Norsk
  • Historie
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Engelsk

Dette er en god mulighet for deg som ikke har gjennomført videregående opplæring, har lavt karaktersnitt eller et ufullstendig vitnemål fra tidligere reformer. 23/5-regelen gir mange flere en sjanse til å oppnå generell studiekompetanse og dermed komme raskere ut i jobb eller videre til høyere utdanning. Det er aldri for sent. Ta generell studiekompetanse som voksen med Akademiet!

Les mer om 23/5-pakken

Påbygging til generell studiekompetanse

Yrkesfaglig utdanning gir ikke automatisk studiekompetanse, men ved å bygge på utdanningen med fellesfag, vil du kunne oppnå generell studiekompetanse. Om du har fullført og bestått yrkesfag vg1 og vg2, samt tatt fagbrev/svennebrev eller tatt vg3 yrkesfag, er det fagene historie, naturfag, norsk og matematikk du mangler for å oppnå generell studiekompetanse.

Dersom du kun har bestått vg1 og vg2, må du i tillegg til de fire fagene nevnt over også ta kroppsøving og ett valgfritt programfag for å oppnå generell studiekompetanse. Spesielle regler inntreffer om du har tatt fag fra Reform 94 eller tidligere.

Vi tilbyr påbygging til generell studiekompetanse i ulike pakkeløsninger både for deg med og uten fagbrev/vg3 yrkesfag. Se påmeldingsskjema for nærmere informasjon.

Vi tilbyr eksamenskurs for deg som skal ta eksamen som privatist. Velg selv om du ønsker klasseromsundervisning ved våre privatistskoler på dagtid og kveldstid, eller undervisning på nett. 

Se alle fag og fagpakker

Kontakt Akademiet Privatistskole og Nettstudier