Elev på Akademiet VGS Ypsilon sitter i et klasserom på skolen.
For deg som vil litt mer

Akademiet VGS Ypsilon

Velkommen til en skole der du blir sett!

Søk

Skolens verdier

På Akademiet VGS Ypsilon blir du en del av et varmt og nært fellesskap. Vårt fokus er å se hver enkelt elev, og her vil du oppleve et sterkt samarbeid mellom lærere og elever.

Målet vårt er å forberede deg på en fremtid med studier og arbeid, utrustet med nysgjerrighet, selvstendighet og motivasjon. Med oss får du en plattform for sosial og faglig vekst i et inspirerende læringsmiljø.

Med plass til 200 elever, tilbyr Akademiet VGS Ypsilon:

  • studiespesialisering med fordypning i realfag, språk, samfunnsfag og økonomi
  • påbygging til generell studiekompetanse

Andre skoler i Drammen

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: ypsilon@akademiet.no

Telefon: 32 80 83 40

Adresse: Landfalløya 26, 3023 Drammen

Greit å vite

Våre utdanningsprogram

Elever på Akademiet studiespesialisering prater om fag

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Les mer Søk
Elev på Akademiet jobber med skolefag

Påbygging til generell studiekompetanse

Har du gått yrkesfag eller tatt fagbrev og ønsker å studere på høyskole eller universitet?

Les mer Søk
Tre elever i realfagsfrakker i laben på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med realfag

Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer.

Les mer Søk
Mentor og elev i dialog om skoleoppgave på Akademiet VGS Oslo

Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programmet gir deg noen av fremtidens viktigste kompetanser – å kunne skille mellom sant og falskt.

Les mer Søk

Aktuelt

Våre elever

Noah Larsen

Studentportrett

Noah Larsen

Elev på Akademiet VGS Ypsilon

– Jeg synes Akademiet er en veldig bra skole. Den skiller seg ut på en god måte og jeg liker hvordan læringen er lagt opp med studietid og seminarer. Lærerne har fokus på at elevene skal bli godt kjent og vi har ofte gruppeoppgaver og læringsaktiviteter med hele trinnet.

Madeleine Breda-Ruud

Studentportrett

Madeleine Breda-Ruud

Elev på Studiespesialisering på Akademiet VGS Ypsilon

– På Akademiet er det god kontakt mellom alle lærere og elever, vi har frihet til å jobbe med det vi vil, når vi vil. Det å starte på Akademiet VGS Ypsilon var veldig fint fordi jeg opplevde litt forandring etter ti år på grunnskole. Her har vi kortere seminarer, færre undervisningstimer og heller studietimer der vi selv disponerer tiden vår. Vi har engasjerte lærere som er interessert i å lære bort og å skape en god relasjon med elevene!

Magnus Holmen

Studentportrett

Magnus Holmen

Elev på Studiespesialisering på Akademiet VGS Ypsilon

– Det beste med Akademiet er lærerne. De blir nesten som en elev selv, fordi vi er så mye sammen med dem. De er lette å snakke med! Jeg synes også det gikk veldig fort å bli kjent med folk, selv om jeg ikke kjente noen fra før. Det er alltid noen som matcher din personlighet, og alle er veldig åpne for å bli kjent. I tillegg synes jeg friheten på skolen vår er utrolig bra.

Øystein Sjurseth

Lærerportrett

Øystein Sjurseth

Lærer på Akademiet VGS Ypsilon

– Jeg har jobbet mange år i offentlig skole og på Akademiet, og kan derfor sammenligne basert på egne erfaringer. Det er himmelhøy forskjell. Offentlig skoler er ofte store, uoversiktlige og toppstyrte. Det er lang vei til beslutningstagere. På Akademiet er lærerne nære elevene og alle kjenner alle. Man blir sett og hørt, både personlig og faglig. Det er et helt unikt læringsmiljø!

Kontakt Akademiet VGS Ypsilon