Elever på Akademiet Realfagsskole Oslo sitter ute på lekeplassen
Velkommen til Akademiet

Akademiet Grunnskole

Akademiet har grunnskoler i Ålesund, Oslo, Drammen og Lier. Skolene har fokus på å forberede elevene best mulig til videregående skole.

Søk skoleplass
Elever på Ålesund Realfagsungdomsskole har naturfag/realfag

Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund

Nyhet høsten 2024: Akademiet starter ungdomsskole med realfagsfokus i Ålesund. Ved å velge realfagsskole får elevene et svært godt utgangspunkt.

Les mer om skolen Søk skoleplass
To elever på Akademiet Realfagsskole Drammen gir tommel opp til kameraet ute i skolegården

Akademiet Realfagsskole Drammen

Skolen ligger på Landfalløya i Drammen og har fokus på realfag i all undervisning. Vi legger til rette for at du skal forstå hva du skal lære og hvordan du skal lære.

Les mer om skolen Søk skoleplass
Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier går bortover gresset

Akademiet Ungdomsskole Lier

Vår visjon er at vi skal være den beste og mest fremtidsrettede ungdomsskolen i Norge. Visjonen er enkel, men ambisiøs. Vi vil oppnå dette ved å være en skole med fokus på læring samt et godt og inkluderende skolemiljø.

Les mer om skolen Søk skoleplass
Elever på Akademiet Realfagsskole Oslo sitter ute på lekeplassen

Akademiet Realfagsskole Oslo

Skolen ligger på Torshovtoppen og er for deg som liker å jobbe selvstendig, fokusert og tverrfaglig. Vi arbeider i aldersblandede grupper og veileder deg som elev til trinnløs forsering.

Les mer om skolen Søk skoleplass
Elever på Akademiet Realfagsskole Drammen jobber fokusert i klasserommet

Realfagsskole

At Akademiet Realfagsskole er en realfagskole betyr at du har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå når du er klar for det. Hos oss foregår undervisningen i aldersblandete grupper slik at det er helt naturlig å jobbe sammen med elever som er både eldre og yngre enn deg. Du lærer å samarbeide om oppgaver i grupper og arbeide fokusert på egen hånd.

Hvorfor velge realfagsskole

– Ved å velge realfagsskole får elevene et svært godt utgangspunkt, både med tanke på videregående skole, høyskole, universitet og senere yrkesliv. Realistene trengs i svært mange bransjer, sier Helene Dahlman, rektor ved Akademiet Realfagsskole Drammen.

Alle elever vil, om ønskelig, ha mulighet til å forsere på alle trinn. Med egne elevgrupper som fordyper seg i realfag de har spesiell interesse for, tilrettelegges det for læring og mestring.

– Uansett hvilken retning en velger innen realfag i videre utdanning, vil elevene sitte igjen med en rekke grunnleggende ferdigheter innen blant annet matematikk, naturvitenskap, teknologi og programmering.

Disse ferdighetene kan anvendes innen et bredt spekter av fagområder og ulike yrker. Med mulighet til å forsere på alle trinn, vil elevene hos oss også bli svært godt forberedt til videregående skole, avslutter Dahlman.

Kontakt Akademiet