Elever på Akademiet Videregående Skole

Personvern

Personvernserklæring for Akademiet og Heltberg

Sist oppdatert 1. juli 2018

For søkere, elever og kunder

Akademiet, herunder samtlige av Akademiets og Heltbergs skoler, er ansvarlig for personopplysninger, og vil beskytte og respektere ditt personvern i henhold til EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du bruker våre nettsider. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn personopplysninger og hvordan vi ivaretar sikkerheten til opplysningene.

Ved å bruke våre nettsider og eventuelt benytte tjenestene disse gir, herunder å bestille rådgivningstime, melde deg på kurs, eller søke skoleplass, aksepterer du og gir tillatelse til at vi bruker dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernserklæringen.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er den respektive skole i Akademiet-systemet ved daglig leder som er behandlingsansvarlig ved behandlingen av personopplysninger.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Vi bruker opplysningene om deg på følgende måter:

 • Informasjon om fag- og programvalg, progresjon og karakterer
 • Opplysninger om eventuell tidligere utdannelse
 • Enhets- og programvareinformasjon på utstyr du låner fra skolen (herunder skole-pc/-mac/-nettbrett), slik som din unike ID, operativsystem og installert programvare.

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med våre varer og tjenester.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 15. juni 2018 og den europeiske personvernsforordningen, GDPR, artikkel 6. Behandlingsgrunnlaget er i de fleste tilfeller samtykke fra eller avtale med deg, med mindre annet er spesifisert».

Hvilke personopplysninger behandles? 

Når du søker skoleplass, er elev, er foresatt til elev, melder deg på privatistkurs, nettkurs eller andre kurs gjennom Akademiet eller når du benytter andre av våre tjenester som for eksempel undersøkelser eller konkurranser kan vi samle inn personopplysninger om deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn avhenger av omstendighetene og av hvilke tjenester du bruker, men kan omfatte følgende:

Personopplysninger du aktivt oppgir til oss:

 • Navn, e-postadresse, telefonnummer og postadresse
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Personnummer
 • Betalingsinformasjon
 • Opplysninger om foresatte (for elever under 18 år)

Vi bruker opplysningene om deg på følgende måter:

 • Informasjon om fag- og programvalg, progresjon og karakterer
 • Opplysninger om eventuell tidligere utdannelse

Enhets- og programvareinformasjon på utstyr du låner fra skolen (herunder skole-pc/-mac/-nettbrett), slik som din unike ID, operativsystem og installert programvare.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Akademiet og Heltberg har pt. inngått databehandleravtale med følgende tredjeparter:

 • Google (Analytics, Adwords)
 • Facebook
 • Microsoft
 • Hotjar
 • Akademiet-gruppen for øvrig

All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? 

Akademiet beholder personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle det formålet de er innhentet for. Akademiet lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Akademiet forbeholder seg likevel muligheten til å registrere at du har trukket samtykke tilbake, hvis det er nødvendig for å hindre at vi retter henvendelser om markedsføring mot deg.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder? 

Du har rett til innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Akademiet besitter om deg.

Den registrerte kan til enhver tid trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysningene, ved å kontakte Akademiet.

Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet over behandlingen av personopplysninger.

Hvordan sikres opplysningene? 

Akademiet har tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysninger behandles på en måte som sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kontakt daglig leder ved din respektive skole.

Komplett liste over cookies kan sees her
Endre ditt samtykke