Chat with us, powered by LiveChat

Få formell kompetanse med fagbrev for praksiskandidater

Har du yrkeserfaring fra en bransje eller sektor, men mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis kan du ta fagbrev for praksiskandidater.

Hvem kan ta fagbrev for praksiskandidater?

Fagbrev for praksiskandidater passer for deg som har praktisk erfaring gjennom arbeide innen relevant bransje eller sektor og som ønsker formell kompetanse.

Praksiskandidatordningen gjelder om du kan vise til 5 års relevant yrkeserfaring og derfor kan ta fagbrev uten å være lærling. Når du begynner på kurset trenger du ikke å allerede ha 5 eller flere års erfaring. Hvis du for eksempel nå har arbeidet innen relevant bransje eller sektor i 4 år og ønsker å bruke 1. år på å få fagbrev, kan du starte på kurset allerede nå.

Hvordan ta fagbrev for praksiskandidater?

Oppfyller du kravene til praksis, er du som praksiskandidat fritatt kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. Før du kan gå opp til fagprøven, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Eksamenen er 5 timer skriftlig uten forberedelsesdel.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot denne eksamenen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

Barnehagegutt med barne- og ungdomsarbeider. Foto.

Barne- og ungdomsarbeidere jobber med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Aktuelle arbeidsplasser kan for eksempel være barnehager, skoler, skolefritidsordninger eller ulike klubber.

Mannlig helsefagarbeider smiler og triller eldre kvinne i rullestol. Foto.

Helsefagarbeidere jobber med å ivareta pasienter og brukeres behov gjennom bruk av grunnleggende sykepleie.

Aktuelle arbeidsplasser kan for eksempel være sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, psykiatrien, rusomsorgen, opptrening- og behandlingssentre.

Fagbrev i salgsfaget. En mann og en kvinne som arbeider i hotellresepsjon. Foto.

Med fagbrev i salgsfaget kan du arbeide innen mange ulike bransjer med arbeidsoppgaver som innebærer salg, service og kundebehandling.

Mange bedrifter synes det er vanskelig å få tak i gode og profesjonelle salgsmedarbeidere og det er stor etterspørsel etter faglært arbeidskraft.

Fleksible nettkurs for praksiskandidater

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Våre fleksible nettkurs for salgsfaget gir deg tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, Skype eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Akademiet er godkjent i Lånekassen

Akademiet Privatistskole og Nettstudier er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning. Som praksiskandidat ved Akademiet Privatistskole og Nettstudier har du rett til å søke om lån og stipend fra Lånekassen. Lånekassens støttekalkulator regner ut hvor mye støtte du kan få. Har du spørsmål om lån og stipend ta gjerne kontakt med våre rådgivere.

Gratis rådgivning

Akademiet tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning.

Kontakt oss

Fagbrev

Se oversikt over fagbrev for praksiskandidater med priser.

Se fagbrev og priser