Elever på Ålesund Realfagsungdomsskole har naturfag/realfag

Realfagsskole

søk

Realfagsskole

Tre av Akademiets grunnskoler er realfagsskoler. Vi har fokus på realfag og realfagene er integrert i alle skolens fag med mål om å forberede elevene best mulig til videregående skole. Det er egne elevgrupper med interesse for fordypning og mestring i realfag som matematikk, programmering og teknologi.

Hva er realfagsskole?

At Akademiet Realfagsskole er en realfagskole betyr at du har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå når du er klar for det. Hos oss foregår undervisningen i aldersblandete grupper slik at det er helt naturlig å jobbe sammen med elever som er både eldre og yngre enn deg. Du lærer å samarbeide om oppgaver i grupper og arbeide fokusert på egen hånd.

Les mer om våre realfagsskoler i:

Elev jobber med Dna-materie

Hvorfor velge realfagsskole?

– Ved å velge realfagsskole får elevene et svært godt utgangspunkt, både med tanke på videregående skole, høyskole, universitet og senere yrkesliv. Realistene trengs i svært mange bransjer, sier Helene Dahlman, rektor ved Akademiet Realfagsskole Drammen.

Alle elever vil, om ønskelig, ha mulighet til å forsere på alle trinn. Med egne elevgrupper som fordyper seg i realfag de har spesiell interesse for, tilrettelegges det for læring og mestring.

– Uansett hvilken retning en velger innen realfag i videre utdanning, vil elevene sitte igjen med en rekke grunnleggende ferdigheter innen blant annet matematikk, naturvitenskap, teknologi og programmering. Disse ferdighetene kan anvendes innen et bredt spekter av fagområder og ulike yrker. Med mulighet til å forsere på alle trinn, vil elevene hos oss også bli svært godt forberedt til videregående skole, avslutter Dahlman.