Elever på Ålesund Realfagsungdomsskole har forsøk på labben
Velkommen til Akademiet

Om Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund

Få muligheten til å utvikle dine ferdigheter og oppnå dine mål!

Søk skoleplass

Oppstart høsten 2024

Akademiet har i dag 400 vgs-elever og over 50 ansatte i Ålesund. Med vår erfaring og kompetanse har vi etablert oss som et nytenkende og populært alternativ til andre skoler på Sunnmøre. Akademiet har grunnskoler i drift i Oslo, Drammen og Lier. Når vi nå planlegger ungdomsskole i Ålesund tar vi med oss erfaringene fra disse skolene, samt fra den videregående skolen. Hos oss får du som elev mulighet til å utvikle dine ferdigheter og oppnå dine mål. Vi jobber sammen som et team mot felles mål.

Realfagsskole

Akademiet Realfagsungdomsskole er en profilskole der du har samme fag som på andre ungdomsskoler, men det er flere timer med lærer enn «standard» i realfagene.

At vi er en realfagskole betyr at du har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå når du er klar for det. Det er elevgrupper med interesse for fordypning og mestring i realfag som matematikk, programmering og teknologi.

Skolehverdag for deg som vil litt mer

Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund er skolen for deg som vil litt mer. Skolen gir deg muligheten til å arbeide på et høyt faglig nivå der du møter elever med en brennende interesse for skolefag. Gjennom veiledning og samarbeid gir vi deg muligheten til å nå ditt faglige potensiale og utvikle deg som en nysgjerrig, selvstendig og kritisk samfunnsborger. Hos oss har vi fokus på at hver elev skal nå sine mål.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Kontakt oss

E-post: alesund@akademiet.no

Telefon: 70 13 42 10

Adresse: Moloveien 5, 6004 Ålesund

Postadresse: Postboks 943, 6001 Ålesund

Faglig motiverte elever

Som elev hos oss bør du har stor faglig motivasjon og høye faglige mål. Vi arbeider sammen med deg for at du skal nå dine målsetninger og legger til rette for at du skal forstå hva du skal lære og hvordan du skal lære. Du skal setter dine mål og arbeider målbevisst med egen læring. Vi er en realfagsskole og arbeider spesielt med hovedfokus på matematikk, programmering, forskning og teknologi.

 

Kontakt Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund