Elever på Ålesund Realfagsungdomsskole i klasserom
Akademiet Realfagsskole Ålesund

Praktisk info

Les om hvordan søke skoleplass, inntaksprosess, se skolerute og annen praktisk informasjon her.

Praktisk informasjon

Du søker enkelt skoleplass på våre nettsider.

Skolen kan ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser. 

Ved oversøking, gjøres inntak etter skolens inntaksreglement.  

Søk skoleplass på Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund

Inntaksprosess for søkere til skoleåret 2024/2025

Alle søkere med oppstart i august 2024 vil få invitasjon til informasjonsmøte/ bli kjent kveld til skolen vår. De som ikke får plass, vil få tilbud om å stå på venteliste. 

Søknadsfrist for 2024/2025 er løpende gr. at det er skolens oppstartsår. Skolen åpner for innsøking 12.02.2024.
Søknadsfrist for 2025/2026 er 01.03.25
Søknadsfrist for 2026/2027 er 01.03.26.

Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund (ARÅ) er en profilskole med fokus på matematikk, naturfag, teknologi og programmering.
Skolen tilbyr fagplaner etter Fagfornyelsen med ordinære læreplaner (23 t/uke) pluss obligatorisk utvidet fordypning i matematikk og naturfag (5 t/uke).

Skolepenger for ARÅ er for skoleåret 2024/2025 kr 14.500,- fordelt på kr. 1.450,- pr. måned i 10 måneder, løpende fra og med august måned til og med mai måned. Første måned faktureres og betales når eleven takker ja til skoleplassen. Dette beløpet refunderes ikke selv om søkeren senere melder avbud eller ikke møter til skolestart i august.


Hvis eleven slutter etter skolestart, vil man betale skolepenger til og med den måneden eleven slutter på skolen.

Størrelsen på skolepenger fastsettes for ett og ett skoleår. Beløpet nevnt ovenfor gjelder for skoleåret 2024/25.

Skolen gjennomfører en kartleggingsprøve av regneferdighet med påfølgende veiledningssamtale for søker og foresatte.
Kartlegging for neste skoleår er satt til uke 18, tirsdag 28. april 2024 kl. 14.15. Det vil også bli satt opp ny kartleggingsprøve på en senere dato dersom dette tidspunktet ikke passer.

Alle elever disponerer hver sin Macbook. Vi benytter denne som et digitalt pedagogisk verktøy, som støtter undervisning og læring. 

Som elev på Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund vil du få tilleggspoeng hvis du ønsker å søke skoleplass på Akademiet videregående skole. På vitnemålet fra Akademiet Realfagsungdomsskole vil du få 2,5 tilleggspoeng dvs. 0,25 på snittet. 

Skolerute skoleåret 2024/2025

  • Skolestart 2024: mandag 19. august
  • Høstferie 2024: 07. oktober – 11. oktober (uke 41)
  • Juleferie 2024: Siste skoledag før jul er fredag 20. desember. Juleferie frem til søndag 5. januar. Mandag 6. januar er første skoledag etter jul.
  • Vinterferie 2024: 17. februar –21. februar (uke 8)
  • Påskeferie 2024: mandag 14. april – mandag 21. april. Første skoledag etter påske: tirsdag 22. april.
  • Fridag 30. mai: Elev fridag
  • Fridag 01. mai: Arbeidernes dag 
  • Torsdag 29. mai: Kristi Himmelfartsdag
  • Siste skoledag før sommerferien 2025 er fredag 20. juni 

For å skape en optimal utdanning for elevene på Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund er vi avhengige av et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Vår visjon er å drive en god og fremtidsrettet skole, med eleven i sentrum. Skolen har som mål å bli Norges beste skole for ”deg som vil litt mer.” For å klare dette trenger vi foresatte som er engasjerte og ønsker å bidra for at vi og barna deres skal lykkes. For å bli best mulig, setter lærerne stor pris på tilbakemeldinger om hva som fungerer, slik at vi kan bruke dette for å bli enda bedre. For å skape en veldig god skole er vi avhengige av at positivitet, velvilje og innsats gjennomsyrer lærere, elever og foresatte. Et godt samarbeid opprettholdes fortrinnsvis gjennom foreldremøter, utviklingssamtaler og vår digitale læringsplattform. Vi sender også ut jevnlige nyhetsbrev. 

Kontakt oss

E-post: alesund@akademiet.no

Telefon: 70 13 42 10

Adresse: Moloveien 5, 6004 Ålesund

Postadresse: Postboks 943, 6001 Ålesund

Du kan søke skoleplass hos oss uavhengig av hvor du bor. Velkommen som søker hos oss!

Kontakt Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund