Elever på Ålesund Realfagsungdomsskole sitter på gulvet og holder på med mobil

Inntaksreglement Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund

Her kan du lese inntaksreglementet til Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund.

Inntaksreglement

Reglementet er gitt med hjemmel i friskoleloven § 3-1.
Reglementet er godkjent av styret 02.02.2024.

§ 1 Inntaksreglement

Inntak av elever til Akademiet Realfagsskole Ålesund (ARÅ) skal skje i henhold til de enhver tids gjeldende bestemmelser i friskoleloven med forskrifter og det av styret fastsatte inntaksreglement.

§ 2 Elevinntak

ARÅ har hele landet som inntaksområde jfr. friskoleloven § 3-1.

Ved oversøkning skal elevinntaket til skolestart høsten 2024 prioriteres etter følgende kriterier:

  1. Søkere til 8. trinn.
  2. Søkere som har søsken ved skolen eller der søsken er søkere til skolen.
  3. Søknadsdato.
  4. Ved over 60% andel av det ene kjønn, kan skolen velge å prioritere det motsatte kjønn.

For nye/direkte søkere til 9. og 10. trinn (fra henholdsvis 2025/26 og 2026/27):

  1. Elevens karaktergjennomsnitt samt adferd/orden og fravær.
  2. Søkere som har søsken ved skolen.
  3. Søknadsdato.

§ 3 Søknadsfrister og kunngjøring om inntak av elever

ARÅ har i oppstartsåret 24/25 åpent for innsøking fra den 12.02.2024 for søknader til 8. trinn høsten 2024. For påfølgende driftsår har skolen åpent for innsøking fra og med 01.09 året før skolestart til og med 01.03 vårterminen før skolestart.

Skolen kan ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser. Inntaket stanses 30. september.

§ 4 Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak. Klageinstans er skolens valgte styre. Eventuell kan videre klager gå til Statsforvalter.

§ 5 Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i friskoleloven med vedtekter og skolens vedtekter.

Elever som går på skolen vil få opptak til neste skoleår, forutsatt at skolepengene er innbetalt.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Kontakt oss

E-post: alesund@akademiet.no

Telefon: 70 13 42 10

Adresse: Moloveien 5, 6004 Ålesund

Postadresse: Postboks 943, 6001 Ålesund