Nettstudent sitter på kafé

Fordeler med nettstudier

Du studerer i ditt eget tempo og kan starte opp når vil. Alle læringsressurser er inkludert, og du får oppfølging av faglærer i inntil 18 måneder.

Se fag

Hvordan fungerer nettstudier?

Vi tilbyr faglig oppdaterte og eksamensrettede nettkurs rettet inn mot privatisteksamen i det enkelte fag. Alt kursinnhold er digitalt og blir presentert i en enkel og forståelig struktur på vår læringsplattform Luvit. Våre dyktige faglærere veileder deg frem mot eksamen – og sammen jobber dere for at du skal nå ditt mål på eksamen.

Alle ressurser inkludert

Ettersom det er læreplanens kompetansemål du blir prøvd i til eksamen, knytter vi ikke kursene våre opp mot et spesielt læreverk. Vi tilrettelegger både egenutviklete fagressurser, gratis læringsressurser og kjøpte forlagsressurser i et strukturert fagrom inndelt i leksjoner.

Oppgaver og innsendinger

Du velger selv hvor raskt du vil jobbe deg gjennom leksjonene, som også gjerne inneholder tester og øvelser underveis, og som alltid avsluttes med en innsendingsoppgave. Innsendingsoppgavene gir deg en unik mulighet til å jobbe konkret med fagstoffet, løse eksamensrelevante oppgaver og få tilbakemelding fra faglærer på hvor du står og hva du kan forbedre.

Prøveeksamen i alle fag

Før eksamen anbefaler vi at du benytter deg av prøveeksamen, enten du skal opp til skriftlig eller muntlig eksamen. Muntlige prøveeksamener kan gjennomføres via Skype med din nettlærer. Dere avtaler selv et tidspunkt som passer med din eksamensdato.

Se våre fag
@akademiet.no

Viktig påminnelse fra rådgiver’n vår: Ikke gå for skippertak ⚓️⚓️⚓️ Nettstudier er superfleksibelt og du har tilgang i hele 18 måneder. Men ikke glem å strukturere egen hverdag 🥇 #nettstudier #privatist #akademiet #fleksibilitet #fypfpryoupage #fypシ

♬ original sound – akademiet
For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Akademiet tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning til deg som vurderer å ta fag som privatist.

 

Kontakt oss nå!

Se oversikt over alle våre fag, forkurs og pakker med priser.

 

Se fag og priser

Hos oss får du:

  • Fleksibel progresjon med 18 måneders kurstilgang i alle fag. Start når du vil!
  • Komplett kursinnhold med digitale fagressurser (ingen krav om kjøp av lærebøker i tillegg)
  • Individuelle tilbakemeldinger på innsendingsoppgaver, og oppfølging fra faglærer, tilpasset din progresjon og dine mål.
  • Tilbud om praktiske labøvelser i alle realfag
  • Avsluttende prøveeksamen i alle fag (skriftlig og/eller muntlig)
  • Karaktergaranti som gir deg kurset på nytt om du ikke får bedre karakter, forutsatt at du har levert og fått godkjent alle innsendingsoppgaver, samt prøveeksamen innen 10 dager før eksamen.
  • Kurs i hvordan du lykkes på muntlig eksamen.
  • Gratis studierådgivning og veiledning i studieteknikk.
  • Tilgang til lesesaler og aktiviteter på våre studiesteder/campus.