Tre personer i helsetøy snakker sammen
For deg som vil litt mer

Praksiskandidatordningen

Dersom du oppfyller kravene til praksiskandidatordningen, kan du ta fagprøve eller svenneprøve uten opplæring i skole eller læretid i bedrift.

Hva er kravene til praksis?

Før du kan gå opp til fagprøven, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen og få bekreftet 5 års relevant arbeidserfaring.

Praksisen din blir vurdert for å se om den passer med det du skal lære og det som står i kompetansemålene. Fagopplæringskontoret i fylket ditt bestemmer om praksisen din er relevant eller ikke. De sjekker om oppgavene du gjorde passer med det du skal kunne etter kurset ditt. Det er også viktig at du hadde en veileder til stede mens du jobbet, sånn at praksisen din teller med i kravene.

  • Praksisen din blir vurdert av folk på fagopplæringskontoret. Alt relevant arbeid du har gjort sammen med andre faglærte til stede kan regnes som praksis, men det er fagopplæringskontoret i ditt fylke som tar den endelige avgjørelsen.
  • Har du erfaring fra arbeidstreningstiltak, praksis under studier, frivillig arbeid, eller arbeid utenom vanlig arbeidstid, hvor du har fått faglig oppfølging av en veileder, anbefaler vi deg å ta det med i dokumentasjonen du sender til fagopplæringskontoret.
  • Du bør ha jobbet minst halvparten av den totale praksistiden din i løpet av de siste ti årene.
  • Vanligvis blir jobber på 80 % eller mer regnet som heltidsjobber. Jobber med mindre prosentandel blir omregnet til heltid. For eksempel, to år med 50 % jobb blir regnet som ett år med fulltid.
  • Du kan ikke få godkjent for mer enn 12 måneder praksis i løpet av ett år.
  • Praksisen din bør være sammenhengende i minst to måneder for å bli godkjent.
  • Også videregående skole (vg1, vg2, og vg3) kan regnes som praksis hvis det er relevant.

Når du har samlet din dokumentasjon praksisen din, sender du den til fagopplæringskontoret i ditt fylke.

Nyttig informasjon

Skriftlig eksamen

Eksamen er fem timer skriftlig uten forberedelsedel. Du melder seg opp til eksamen i ditt fylke på egenhånd.

Se våre fagbrev

Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen gjelder for de som allerede har yrkespraksis innenfor et fagområde, og derfor slipper å ta opplæring i skole eller læretid, før de kan melde seg til fagprøve eller svenneprøve.

Eksamensrettet undervisning

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot denne eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

Les mer

Ofte stilte spørsmål

Som praksiskandidat er man fritatt fellesfagene for å få utstedt fag- eller svennebrev. Fellesfagene inkluderer: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnskunnskap og historie.

Eksamen i teoridelen er en skriftlig eksamen (yrkesteoretisk prøve) som varer fem timer uten forberedelsedel.

Noen fag har også prøving på vg2-nivå.

Det er ingen egne frister for oppmelding til fag- og svenneprøve for praksiskandidater.

Men før du kan ta fagprøven, må du ha bestått eksamen for praksiskandidater på vg3-nivå (yrkesteoretisk prøve).

Kontakt Akademiet Nettstudier