Jente leser en bok på Akademiet

Samisk som 1.- eller 2.-språk

Privattimer med samisk

Vi kan tilby privattimer gjennom fjernundervisning med lærer for deg som ønsker samisk. Pris er 1 000,- per time (60 minutter). Ved bestilling av mer enn 10 timer gis det 20 % rabatt. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. 

Samisk som førstespråk

Velger du samisk som førstespråk, forutsetter det forkunnskaper tilsvarende samisk som førstespråk i grunnskolen. I tillegg skal du normalt følge en egen læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Men dersom du ønsker det, kan du få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Du vil i så fall få fritak for opplæring og vurdering i sidemål. Samisk som førstespråk kan velges i både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Samisk som andrespråk

Velger du samisk som andrespråk, skal du i tillegg følge den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak for opplæring og vurdering i sidemål. Samisk som andrespråk kan velges i både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Gutt ser på skjermen sin på skolen

Elever som har samisk som andrespråk, kan ha ulike forkunnskaper. Noen har hatt samisk språkopplæring i grunnskolen, for andre er samisk et helt nytt språk. Læreplanen for samisk som andrespråk er bygd opp med kompetansemål på 9 nivåer.

Derfor er det mulig å velge å få opplæring etter tre ulike alternativer, med tre ulike krav til sluttkompetanse:

  • Dersom du har hatt samisk 2 på ungdomstrinnet (kompetansemål på nivå 4–6), fortsetter du med samisk 2 i videregående opplæring (kompetansemål på nivå 7–9).
  • Samisk 2 er det alternativet i samisk som andrespråk som har høyest krav til måloppnåelse.
  • Etter Vg3 skal du ha kunnskaper og trygghet til å bruke samisk både skriftlig og muntlig, og være funksjonelt tospråklig.
  • Har du hatt samisk 3 i grunnskolen (kompetansemål på nivå 1–3), fortsetter du med samisk 3 i videregående opplæring (kompetansemål på nivå 4–6).
  • Det er ikke et mål at du skal være tospråklig.
  • Etter Vg3 vil du ha oppnådd kravene til ca. 2/3 av læreplanen i samisk som andrespråk, og du har derfor senere mulighet til å fullføre hele faget, samisk 2, som privatist.
  • Dette alternativet er et tilbud for deg som er nybegynner i samisk i videregående opplæring.
  • Det kan kun velges hvis du ikke har hatt samisk i grunnskolen. Du vil få opplæring i kompetansemål på nivå 1–3.
  • Etter Vg3 vil du ha oppnådd kravene til ca. 1/3 av læreplanen i samisk som andrespråk. Senere vil du derfor ha mulighet til å ta samisk 3 eller fullføre hele faget, samisk 2, som privatist.
  • Du som har samisk 4, kan i tillegg bruke 140 timer valgfritt programfag til samisk.

Ønsker du opplæring i både samisk og fremmedspråk?

Velger du samisk som første- eller andrespråk, har du ikke plass til fremmedspråk som fellesfag innenfor den ordinære timerammen i studieforberedende utdanningsprogram. Ønsker du likevel å ta fremmedspråk som fellesfag, må du ta det utenfor timerammen. Dersom skolen din tilbyr det, kan du velge fremmedspråk som programfag.

Har du opplæring i samisk, er du fritatt fra opplæring i fremmedspråk. Dersom du likevel velger fremmedspråk i videregående opplæring uten å ha hatt faget i grunnskolen, skal du ha 225 timer fremmedspråk på nivå I. For å få timer til fremmedspråk brukes 140 timer fra valgfritt programfag. De øvrige 85 timene tas som tilleggstimer.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Ønsker du å vite mer eller melde deg på?