Chat with us, powered by LiveChat

Lånekassen

Som privatist ved en av Akademiets privatistskoler og nettstudier har du rett til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.
Akademiet er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning, slik at du som privatist ved en av Akademiets privatistskoler og nettstudier har rett til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.
Lånekassens støttekalkulator regner ut hvor mye støtte du kan få. Har du spørsmål om lån og stipend ta gjerne kontakt med våre rådgivere.

Lån som privatist

For å ha rett til støtte må du ha en studiebelastning på minimum 50 %, det vil si minimum 210 årstimer per semester.
Du må derfor i de aller fleste tilfeller ta flere fag for å kunne søke om støtte fra Lånekassen.
Studiebelastning beregnes ut fra årstimer, som tilsvarer timeantallet faget har i videregående skole.
Hvis du tar et fag som går over to semester, må du derfor huske å dele det totale timeantallet på to når du skal beregne støtte.

Spesielt for lån ved nettstudier

Nettstudier har fleksibel oppstart, og du vil kunne få støtte fra og med dagen du melder deg på.
Du kan dermed for eksempel starte i november og få støtte fra da.
For å få støtte til utdanning må studiebelastningen være minst 50%,
det vil si minimum 210 årstimer per semester eller 42 årstimer per måned.
Dersom du vil studere fra for eksempel 15. november til 15. juni, må du da ha minimum ha 294 årstimer.
I tillegg er det et krav om at du må studere i minst 4 måneder for å kunne få støtte.
Du må derfor melde deg på nettstudier senest 1. februar for vårsemesteret eller 15. september for høstsemesteret, dersom du kun skal ta eksamen et semester.
Dersom du skal ta noen eksamener til våren og noen til jul, vil studiene til sammen bli over 4 måneder.

Stipend som privatist

40 % av lånet du får gjennom lånekassen kan bli omgjort til stipend når du har bestått eksamen.
For at omgjørings skal bli godkjent må du ha bostedsadresse på en annen adresse enn
foreldrene dine og inntekten din må være under Lånekassens innteksgrenser.

Lånekassens satser per semester

210-279 årstimer: 50 % støtte
280-314 årstimer: 67 % støtte
315-419 årstimer: 75 % støtte
420- årstimer: 100 % støtte

Søk lån og stipend i Lånekassen

Lån og stipend fra Lånekassen søker du om på lanekassen.no
Velg høyere og annen utdanning og ikke videregående skole når du fyller ut skjema.
Din søknad til Lånekassen blir sendt til oss for bekreftelse, vi bekrefter plassen ved oppmøte til oppstart av ditt privatistkurs.
Det kan være noe behandlingstid på lån hos Lånekassen, vi anbefaler at du søker om støtte i god tid.
Lånet vil da bli utbetalt til oppgitt konto etter kursstart.
Gjør du endringer i forbindelse med hvor mange fag du tar eller avbryter må du huske å gi beskjed til Lånekassen.

Gratis rådgivnng

Akademiet tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning til deg som vurderer å ta fag som privatist.

Kontakt oss

Våre fag

Se oversikt over alle våre fag, forkurs og pakker med priser.

Se fag og priser