Chat with us, powered by LiveChat

Privatisteksamen

Her finner du informasjon om påmelding til privatisteksamen, frist for vår- og høstsemester, pris, karakterer og vitnemål.

Påmelding til privatisteksamen

Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men må ta privatisteksamen i det enkelte fag for å få karakter. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.
Påmelding til privatisteksamen gjør du på privatistweb.no

Frister for eksamenspåmelding

Høstsemester 2020 15. september
Vårsemesteret 2020 1. februar

Eksamensavgift

1.048,- for nye fag
2.168,- for fag hvor du har karakter fra før

(Prisene justeres 1.januar hvert år).

Eksamensavgiften betales til fylkeskommunen når du melder deg opp. Oppmeldingen er ikke gyldig før etter at du har betalt. For fag hvor både skriftlig og muntlig eksamen er nødvendig, må du melde deg opp på begge eksamener.
Husk riktig fagkode for fagene du skal meldes opp til eksamen i.

Har du spørsmål om påmelding til privatisteksamen, ta gjerne kontakt med våre rådgivere.

Eksamensforberedelser

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs og nettstudier, rettet inn mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer både muntlig og skriftlig prøveeksamen. I realfag hvor labratorieøvelser er en del av eksamen arrangerer vi labkurs. Vi tilbyr også gratis kurs i studieteknikk og et utvalg av gratis forkurs i enkelte fag ved våre privatistskoler. Er du nettstudent, er du naturligvis også velkommen til å delta på gratis kurs og forkurs på skolestedet det passer best for deg.

Gjennomføring av privatisteksamen

Tidspunkt og oppmøtested for privatisteksamen varierer ut i fra hvilket fag og fylke.
Eksamen på våren foregår i perioden april til juni og på høsten i perioden november til desember, eksamensdato er avhengig av fylke.
I de fleste fag vil de være enten være skriftlig eller muntlig eksamen, i noen begge deler. På privatistweb finner du informasjon om eksamen i ditt fylke.

Skriftlig eksamen

Gjennomføring av privatisteksamen, hjelpemidler og hvor lang tid du får varierer.
Læreren på ditt privatistkurs kan gi deg mer informasjon om eksamenen du skal gjennomføre. I enkelte fag er det forberedelse før selve eksamensdagen, denne blir lagt ut på udir.no kl. 09.00 dagen før eksamen (fredagen før eksamensdagen, hvis eksamensdagen er en mandag).

Muntlig eksamen

På muntlig eksamen er det individuell forberedelse i inntil 30 minutter før eksamen starter. Selve eksamen varer i inntil 30 minutter.

Muntlig-praktisk eksamen

På muntlig-praktisk eksamen er det individuell forberedelse i  inntil 45 minutter. Muntlig-praktisk eksamen kan vare inntil 45 minutter, inkludert tid til å utføre praktisk arbeid.

Den praktiske delen kan for eksempel være et forsøk i et av realfagene.

Har du spørsmål i forbindelse med gjennomføring av privatisteksamen, vil læreren din i det enkelte fag hjelpe deg. Faglærer vil gå gjennom eksamensformen som en del av den eksamensforberedende undervisningen i det enkelte fag.

Karakterer, kompetansebevis og vitnemål

Du får karakteren for eksamen gjennomført i vårsemesteret i uke 25-26 og for eksamen gjennomført i høstsemesteret i uke 1-2. Karakterer fra privatisteksamen finner du under Din Side på privatistweb.no

Eksamenskontoret i fylkeskommunen sender deg kompetansebevis med eksamenskarakterene i midten av januar for eksamen gjennomført i høstsemesteret, eller i slutten av juni for eksamen gjennomført i vårsemesteret. I noen fylker må du selv bestille kompetansebevis fra privatistkontoret. Hvis du har søkt høyere utdanning sendes kompetansebeviset sammen med vitnemålet, til høyskole eller universitet. Ønsker du nytt vitnemål, må du kontakte din opprinnelige videregående skole. Har du karakter fra før i faget du har gjennomført privatisteksamen i, er det alltid den beste karakteren som er gjeldende.

Karaktergaranti

Akademiet har karaktergaranti. Karaktergaranti vil si, at om du ikke forbedrer karakteren din og følger våre vilkår, vil du kunne søke om å få refundert det du har betalt for ditt privatistkurs i klasserom eller på nett. Det betyr at du alltid har en sikkerhet når du velger å følge våre privatistkurs og nettstudier.
Finn ut mer om karaktergarantien og les fullstendige vilkår.

Hos oss er gode råd gratis, og du kan alltid ta kontakt med våre rådgivere hvis du har spørsmål i forbindelse med det å være privatist og privatisteksamen.

Gratis rådgivning

Akademiet tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning til deg som vurderer å ta fag som privatist.

Kontakt oss

Våre fag

Se oversikt over alle våre fag, forkurs og pakker med priser.

Se fag og priser