To privatister står i gangen på Akademiet Privatistskole
For deg som vil litt mer

Lånekassen

Som privatist ved en av Akademiets privatistskoler og nettstudier har du rett til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

Se våre fag

Godkjent av Lånekassen

Akademiet er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning, slik at du som privatist ved en av Akademiets privatistskoler og nettstudier har rett til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

Lånekassen satser per semester følger studiebelasting. Lånekassens støttekalkulator regner ut hvor mye støtte du kan få.

Har du spørsmål om lån og stipend ta gjerne kontakt med våre rådgivere.

Lån som privatist

Lån og stipend beregnes ut fra din reelle studiebelasting. Studerer du som deltidsstudent for eksempel 40 % av full studiebelastning, har du rett til 40 % av beløpet for full studiebelastning.

  • Du har rett til støtte fra Lånekassen til å ta totalt 480 studiepoeng. Dette tilsvarer åtte år fulltid.
  • Når du søker om lån velger du «maksimalt lån + stipend». Da har du mulighet til å få skolepengelån for å betale kursavgiften og basislån for å bo- og leve for. 
  • Dersom du har eller får barn kan du få mer i stipend og lån.
  • Det er også mulig å søke om ekstra stipend dersom man ikke kan jobbe ved sidene av studiene uten at det i stor grad vil gå utover studieprogresjonen din.

Nettstudier har fleksibel oppstart, og du vil kunne få støtte fra og med dagen du melder deg på. Du kan dermed for eksempel starte i november og få støtte fra da.

  • Det er krav om at du må studere i minst 4 måneder for å kunne få støtte.
  • Du må derfor melde deg på nettstudier senest 1. februar for vårsemesteret eller 15. september for høstsemesteret, dersom du kun skal ta eksamen et semester.
  • Dersom du skal ta noen eksamener til våren og noen til jul, vil studiene til sammen bli over 4 måneder.


Hos oss får du et estimat på lånekassestøtte basert på fag- og/eller fagpakker du legger i handlekurven. Denne beregningen er et estimat, og det er Lånekassene som vil beregne endelig støtte.
Dersom du ønsker mer informasjon ta kontakt med våre rådgivere på chat, telefon eller e-post.

Ta kontakt med oss for gratis rådgivning

Akademiet tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning til deg som vurderer å ta fag som privatist.

 

Kontakt oss nå!

Se oversikt over alle våre fag, forkurs og pakker med priser.

 

Se fag og priser

Nyttige lenker

Stipend som privatist

40 % av lånet du får gjennom lånekassen kan bli omgjort til stipend når du har bestått eksamen. For at omgjøringen skal bli godkjent må du ha bostedsadresse på en annen adresse enn foreldrene dine og inntekten din må være under Lånekassens innteksgrenser.

Søk lån og stipend i Lånekassen

Lån og stipend fra Lånekassen søker du om på lanekassen.no

Velg høyere og annen utdanning og ikke videregående skole når du fyller ut skjema.
Din søknad til Lånekassen blir sendt til oss for bekreftelse, vi bekrefter plassen ved oppmøte til oppstart av ditt privatistkurs.

Det kan være noe behandlingstid på lån hos Lånekassen, vi anbefaler at du søker om støtte i god tid.
Lånet vil da bli utbetalt til oppgitt konto etter kursstart. Gjør du endringer i forbindelse med hvor mange fag du tar eller avbryter må du huske å gi beskjed til Lånekassen.

Spørsmål og svar

Ingen regler uten unntak.

  • Dersom du har for høy inntekt eller formue vil ikke lånet bli omgjort til stipend.
  • Dersom du har brukt opp alle dine åtte år med støtte fra Lånekassen.
  • Dersom du er forsinket i utdanningen.

Hvis du ikke har fulgt opp betalingsforpliktelsene dine på tidligere studielån, eller har brutt opplysningsplikten, er det ikke sikkert du kan få stipend og lån igjen til mer utdanning.

Er du usikker på om du har rett på støtte fra Lånekassen? Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg!

Dersom du består eksamenene dine og oppfyller de øvrige vilkårene til lånekassen, kan 40 % av basislånet ditt gjøres om til stipend. Altså penger du ikke må tilbakebetale.

Støtten du får for fag du tar som privatist blir regnet ut fra fagets tilsvarende studiepoeng. Man får ikke studiepoeng for å ta fag som privatist, men lånekassen vil beregne støtte ut i fra det. Eksempelvis er et fag som Engelsk vg1 140 timer som tilsvarer 10 studiepoeng hos Lånekassen.

Du legger inn en søknad på lanekassen.no. Husk å velg «universitet og høgskole». 

Ta kontakt med oss for gratis rådgivning

Kontakt Akademiet Privatistskole og Nettstudier