To privatister fra Akademiet Privatistskole sitter ved et bord og jobber med en MacBook
For deg som vil litt mer

Privatisteksamen

Her finner du informasjon om påmelding til privatisteksamen, frist for vår- og høstsemester, pris, karakterer og vitnemål.

Se våre fag

Påmelding til privatisteksamen

Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men må ta privatisteksamen i det enkelte fag for å få karakter. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

Påmelding til privatisteksamen gjør du på privatist.inschool.visma.no.

Frister for eksamenspåmelding

15. september

Høstsemester

1. februar

Vårsemester

Akademiet tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning til deg som vurderer å ta fag som privatist.

 

Kontakt oss nå!

Se oversikt over alle våre fag, forkurs og pakker med priser.

 

Se fag og priser

Nyttig info

For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Selve eksamen er det fylkeskommunen som avholder og du er selv ansvarlig for å melde deg opp til privatisteksamen. Du må betale et eksamensgebyr til fylkeskommunen ved oppmelding. Dersom du ikke melder deg opp til eksamen og betaler eksamensavgiften innen fristen, vil du heller ikke kunne avlegge eksamen. Eksamensavgiften er ikke inkludert i våre kurspriser.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs og nettstudier, rettet inn mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer både muntlig og skriftlig prøveeksamen. I realfag hvor labratorieøvelser er en del av eksamen arrangerer vi labkurs. Vi tilbyr også gratis kurs i studieteknikk og et utvalg av gratis forkurs i enkelte fag ved våre privatistskoler. Er du nettstudent, er du naturligvis også velkommen til å delta på gratis kurs og forkurs på skolestedet det passer best for deg.

Har du spørsmål?

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs og nettstudier, rettet inn mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer både muntlig og skriftlig prøveeksamen. I realfag hvor labratorieøvelser er en del av eksamen arrangerer vi labkurs. Vi tilbyr også gratis kurs i studieteknikk og et utvalg av gratis forkurs i enkelte fag ved våre privatistskoler. Er du nettstudent, er du naturligvis også velkommen til å delta på gratis kurs og forkurs på skolestedet det passer best for deg.

Tidspunkt og oppmøtested for privatisteksamen varierer ut i fra hvilket fag og fylke.
Eksamen på våren foregår i perioden april til juni og på høsten i perioden november til desember, eksamensdato er avhengig av fylke.
I de fleste fag vil de være enten være skriftlig eller muntlig eksamen, i noen begge deler. På privatistportalen i Visma InSchool finner du informasjon om eksamen i ditt fylke.

Gjennomføring av privatisteksamen, hjelpemidler og hvor lang tid du får varierer.
Læreren på ditt privatistkurs kan gi deg mer informasjon om eksamenen du skal gjennomføre. I enkelte fag er det forberedelse før selve eksamensdagen, denne blir lagt ut på udir.no kl. 09.00 dagen før eksamen (fredagen før eksamensdagen, hvis eksamensdagen er en mandag).

På muntlig eksamen er det individuell forberedelse i inntil 30 minutter før eksamen starter. Selve eksamen varer i inntil 30 minutter.

På muntlig-praktisk eksamen er det individuell forberedelse i  inntil 45 minutter. Muntlig-praktisk eksamen kan vare inntil 45 minutter, inkludert tid til å utføre praktisk arbeid.

Den praktiske delen kan for eksempel være et forsøk i et av realfagene.

Har du spørsmål i forbindelse med gjennomføring av privatisteksamen, vil læreren din i det enkelte fag hjelpe deg. Faglærer vil gå gjennom eksamensformen som en del av den eksamensforberedende undervisningen i det enkelte fag.

Du får karakteren for eksamen gjennomført i vårsemesteret i uke 25-26 og for eksamen gjennomført i høstsemesteret i uke 1-2. 

Eksamenskontoret i fylkeskommunen sender deg kompetansebevis med eksamenskarakterene i midten av januar for eksamen gjennomført i høstsemesteret, eller i slutten av juni for eksamen gjennomført i vårsemesteret. I noen fylker må du selv bestille kompetansebevis fra privatistkontoret. Hvis du har søkt høyere utdanning sendes kompetansebeviset sammen med vitnemålet, til høyskole eller universitet. Ønsker du nytt vitnemål, må du kontakte din opprinnelige videregående skole. Har du karakter fra før i faget du har gjennomført privatisteksamen i, er det alltid den beste karakteren som er gjeldende.

Akademiet har karaktergaranti. Karaktergaranti vil si, at om du ikke forbedrer karakteren din og følger våre vilkår, vil du kunne søke om å få gjennomføre kurset på nytt uten ekstra kostnad. Det betyr at du alltid har en sikkerhet når du velger å følge våre privatistkurs og nettstudier.


Finn ut mer om karaktergarantien og les fullstendige vilkår.

Hos oss er gode råd gratis, og du kan alltid ta kontakt med våre rådgivere hvis du har spørsmål i forbindelse med det å være privatist og privatisteksamen.

Ta kontakt med oss for gratis rådgivning

Kontakt Akademiet Privatistskole og Nettstudier