Elever på Akademiet Realfagsskole Oslo jobber effektivt i en time

Akademiet AI

Akademiet sin visjon er å være den beste og mest fremtidsrettede skolen i Norge.

Test Akademiet AI

Akademiet lanserer KI

Vi er opptatt av å implementere ny teknologi som kan forbedre læringen og utviklingen til våre elever. Derfor har vi lansert KI!

Siden er satt opp slik at den buker API mot OpenAI sin ChatGPT. Det gjør at du som bruker ikke blir sporet på samme måten som ved at du selv logger deg inn på OpenAI. Vår egen versjon kan tilpasses mer mot skolebruk og er satt opp slik at persondata ikke blir lagret hos ChatGPT ved bruk av tjenesten.

Hva kan du bruke Akademiet KI til?

  • Samtale
  • Bilde
  • Rettskriving
  • Sammendrag
  • Quiz
  • Vurdering av tekst

Og mye, mye mer!

For å bruke KI-tjenestene til Akademiet må du logge inn. Benytt din Office 365-pålogging (eksempelvis 23nnnyyy@stud.akademiet.no).

Test Akademiet KI

AI som pedagogisk verktøy

Helene Dahlman er rektor på Akademiet Realfagsskole Drammen. Hun kommer med tips til 10 situasjoner hvor lærere og elever kan ta i bruk AI som pedagogisk verktøy i sitt læringsmiljø.

Jeg har troen på at AI har potensial til å transformere undervisningen og tilby unike muligheter for både lærere og elever.

Individualisert læring

En av de mest verdifulle egenskapene ved AI er evnen til å tilpasse seg individuelle behov. Lærere kan bruke AI-plattformer til å identifisere elevers sterke og svake sider, og deretter tilby tilpasset undervisningsmateriell. Dette tillater lærere å skape en mer effektiv og tilfredsstillende læringsopplevelse for hver enkelt elev. Elever opplever opplæringen som meningsfull, og lærerne kan bruke mer tid på å veilede og støtte elevene individuelt.

Tidlig innsats

AI kan bidra til å oppdage tidlige tegn på lærevansker hos elevene. Ved å analysere data kan AI-systemer identifisere mønstre og indikatorer som lærere kanskje ikke legger merke til. Med AI kan lærere effektivt analysere elevens grad av kompetansen for tekstproduksjon og rettskriving, eller ved hjelp av transkribering analyseres elevens lesekompetanse. Ved å oppdage elevens utfordringene tidlig, kan lærere effektivt iverksette tiltak for å gi den nødvendige støtten og veiledningen elevene trenger.

Automatisert tilbakemelding og evaluering

Tradisjonelt har lærere brukt mye tid på å gi tilbakemelding på elevens arbeid. Med AI kan denne prosessen automatiseres. Ved hjelp av AI-algoritmer kan oppgaver og både skriftlige og muntlig vurderinger evalueres raskt og nøyaktig. Dette frigjør tid for læreren til å fokusere på andre viktige pedagogiske oppgaver som å være tilstede med elevene og gi god veiledning og støtte i deres læringsarbeid.

Tilgang til undervisningsmateriell og ressurser

AI kan brukes til å utvikle og tilpasse digitale undervisningsmaterialer og ressurser, slik at elever har tilgang til relevant og engasjerende innhold uansett hvor de er. Dette gjøre læring mer fleksibel og tilgjengelig for elever.

Oversettelse og språklæring

AI kan brukes til å oversette undervisningsmateriell og hjelpe elever med å lære nye språk. Dette kan være nyttig både når vi skal lære nye språk, og som tilpasset opplæring for elever som trenger språkstøtte.

Tilbakemelding i sanntid

AI kan gi umiddelbar og objektiv tilbakemelding til elevene på deres prestasjoner, både muntlig ved hjelp av talegjenkjenning og skriftlig. Dette kan bidra til å identifisere områder hvor elevene trenger forbedring, samt anerkjenne og styrke deres sterke sider. Ved å motta konstruktive tilbakemeldinger i sanntid, får elevene muligheten til å forbedre seg umiddelbart.

Tilpasset innhold

AI-verktøy kan tilpasse læringsmateriell og oppgaver for å utfordre høyt presterende elever. Ved å analysere data om elevens ferdighetsnivå og interesser, kan AI generere mer avanserte og stimulerende oppgaver som utfordrer eleven til å tenke kritisk, løse problemer og strekke seg etter å nå nye nivåer av forståelse.

Dybdegående analyser

  1. AI kan bidra til å identifisere områder hvor en elev allerede er kompetent, og dermed utfordringen er nødvendig. Ved å analysere og evaluere elevens prestasjoner og kunnskap, kan AI identifisere hvilke områder og ferdigheter som trenger ytterligere utfordring. Dette hjelper lærere og elever å utvikle mer målrettet og stimulerende læringsplaner.

Avanserte læringsverktøy

AI-teknologi kan tilby elektroniske verktøy som gir elever muligheten til å engasjere seg med og utforske komplekse emner. Dette kan inkludere simuleringer, virtuell virkelighet, interaktive eksperimenter og spillbaserte læringssystemer. Slike verktøy gir mulighet for dypere og utfordrende læring og hjelper elevene å utvikle avanserte problemløsnings- og analyseferdigheter.

Individuell veiledning

AI-verktøy kan gi individuell veiledning til elever som trenger mer utfordringer. Ved å analysere elevens prestasjoner og foreslå adaptive læringsbaner og ressurser kan AI gi spesialisert støtte og veiledning basert på den enkelte elevs behov og interesser.