Elever trener på Aktivlinja på Akademiet VGS Heltberg Drammen
Akademiet VGS Heltberg Drammen

Studiespesialisering med aktiv i Drammen

Akademiet Aktiv er et tilbud for deg som ønsker å kombinere studiespesialisering med fysisk aktivitet, idrett og spennende opplevelser.

Søk skoleplass

Fysisk aktivitet på timeplanen

Ved å velge dette tilbudet tilrettelegges det for mer fysisk aktivitet i timeplanen din, samtidig som du oppnår studiekompetanse.

Ved å være en del av «Akademiet Aktiv» vil fysisk aktivitet være et viktig verktøy og en naturlig del av din skolehverdag. Forskning viser at fysisk aktivitet og læringsutbytte henger tett sammen – i alle fag! Fysisk aktivitet bidrar også til god helse og bedre livskvalitet.

Hvem passer tilbudet for?

Tilbudet passer godt for deg for deg som er glad i trening, idrett og friluftsliv. Tilbudet passer også godt for deg som ser for deg et fremtidig karriereløp hvor fysiske utfordringer er en del av hverdagen, for eksempel Idrettshøyskolen, Politihøgskolen eller Forsvarets befalsskole.  

Du trenger ikke å drive med toppidrett for å velge dette tilbudet. For de som satser på idretten sin tilrettelegger vi for satsingen så langt det lar seg gjøre.  

Som elev på Akademiet Aktiv følger du vanlige læreplaner for studiespesialisering og du kan oppnå både generell og spesiell studiekompetanse. 

Dette er Akademiet Aktiv

Studiespesialiserende linje med ekstra aktivitet i skolehverdagen. Linjen utfordrer deg til å bli en bedre utgave av deg selv – både fysisk og psykisk.

Hvorfor velge aktiv

  1. Du får en aktiv, variert og annerledes skolehverdag!
  2. Du blir kjent med nye og spennende aktivitetsformer. 
  3. Du lærer mer om trening og helse, og kan nå egne personlige mål. 
  4. Du skaper fantastiske minner gjennom spennende og utfordrende opplevelser. 
  5. Du knytter gode relasjoner med dine «Aktiv-kamerater» og blir en del av et sterkt fellesskap. 
  6. Du vil med stor sannsynlighet kunne prestere bedre i de andre fagene på skolen!

Organisering

Aktiv-tid er skyggelagt på faste tidspunkter i timeplanen og foregår både lærerstyrt og egenstyrt.  

Det er satt av inntil 6 timer ukentlig til dette tilbudet, men du bestemmer selv hvor mye av tiden du benytter deg av. Vi er opptatt av å individualisere for hver enkelt elev ut ifra ønsker og forutsetninger.  

Ved siden av de ukentlige timene arrangerer vi flere spennende og utfordrende opplevelser hvert eneste skoleår.  

– Med studiespesialisering med aktiv får man en annerledes skolehverdag. Man kan trene i skoletiden mens de andre har matte.
Sondre er elev på Akademiet VGS Heltberg Drammen
– Akademiet Aktiv er et tilbud for deg som ønsker fysisk aktivitet som en del av skolehverdagen. Tanken er å skape variasjon – og dermed motivasjon for elevene våre.
Håvard Chapman Stavn

Lærerstyrt tid

Foregår mandag morgen og fredag ettermiddag. Her benytter vi oss av Solberghallen, nærområdet og lokale aktører. Aktuelle aktiviteter her vil eksempelvis være basistrening og innføring i ulike idretter som padeltennis, klatring, thaiboksing, crossfit, samt mye mer. Elevene får også innføring i skadeforebyggende trening og funksjonell styrketrening, og tar «studiolappen».  

Elevstyrt tid

Foregår onsdag morgen. Her styrer du selv hva du gjør og du kan enten trene hjemme, i nærområdet ditt eller på et treningssenter. Kanskje trener du mot et spesielt mål, eller har behov for å gjennomføre skadeforebyggende trening? Dersom du ligger godt an med skolearbeidet er det ingenting i veien for mer egentrening i løpet av uken, utover de timene som er satt av på timeplanen til dette.

Utflukter

Vi reiser på spennende turer hvert eneste skoleår. Vi reiser deriblant til Jotunheimen hvor vi går Besseggen og har vinteraktiviteter i Geilo. Vi sykler også Rallarvegen og Tour De Dovre, i tillegg til å gå den historiske vandreruta i Aurlandsdalen. Vi satser også på en utenlandstur det siste skoleåret!  

Søk skoleplass på Studiespesialisering Akademiet Aktiv

Ta en titt på noen av våre utflukter!

For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.
For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.
For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

God psykisk helse og bedre læring?

«Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.» står det i læreplanverket.

Vi tror at at elevene gjennom en skolehverdag med tid til fysisk aktivitet kan oppleve bedre læring – i alle fag. Derfor vil vi gi elevene mulighet til å drive med trening og ulike former for utendørsaktiviteter integrert i timeplanen.

Innsøking

For å søke deg inn på Akademiet Aktiv, søker du deg inn på vg1 studiespesialisering. Ved signering av elevkontrakten vil du få mulighet til å huke av ønsket fokusområde. Her må du huke av «Akademiet Aktiv» som ønsket fokusområde. 

Søk skoleplass!