Elever og lærer på Akademiet VGS Bergen
For deg som vil litt mer

Åpen dag og informasjonsmøte

Akademiet VGS Bergen inviterer foresatte og elever som skal søke videregående utdanning kommende skoleår, til informasjonsmøte torsdag 22. februar, kl. 17:00.

Søk skoleplass

Er du interessert i hva vi driver med på Akademiet videregående i Bergen?

Akademiet vgs er en relativt liten og oversiktlig skole – her ser vi hver enkelt elev og dine behov. Samtidig er vi en del av et stort nettverk av skoler i Norge – faktisk er vi den største private aktøren i Norge.

Torsdag 22. februar kl 17:00 inviterer vi til infomøte for elever og forestte her hos oss i Jonas Reins gate 4. Her vil du få omvisning på skolen, få informasjon om ulike muligheter i videregående opplæring og se hvilke fordeler som finnes for dem som velger å gå hos oss.

Infomøte

📅   Torsdag 22. februar

🕓   17:00

🗺   Jonas Reins gate 4

Velkommen til oss!

E-post: bergen@akademiet.no

Telefon: 55 32 32 31

Adresse: Jonas Reins gate 4, 5008 Bergen

Kontakt Akademiet VGS Bergen