Danila tok fagbrev med Akademiet Nettstudier
For deg som vil litt mer

Danila tok fagbrevkurset på et halvt år

Eksamen er levert og Danila Salipa (38) venter nå på resultatet. Hun forteller at fagbrevkurset ved Akademiet har gjort henne godt rustet for hverdagen som helsefagarbeider.

Våre fag

Enkelt på nett

I fjor høst bestemte Danila Salipa seg for å ta helsefagarbeiderkurset på Akademiet. Dette er et nettstudium, der studenten selv kan disponere tiden sin. Ved Akademiet har privatistene tilgang til kurset i 18 måneder, men Danila gjennomførte på et halvt år.

– Jeg begynte i november og tok eksamen i mai, så det har gått ganske fort, sier Danila fornøyd.

Hun tok studiespesialisering ved Lørenskog videregående skole før hun begynte å jobbe som assistent på Sørvald-avlastningssenter. Dette trivdes hun godt med, og siden hun ikke visste helt hva hun ville gjøre videre, bestemte hun seg for å ta fagbrev.

– Nå har jeg jobbet på avlastningssentret i et år og tar også vakter på en omsorgsbolig, sier hun.

Tre personer i helsetøy snakker sammen
EN SNARVEI: Fagbrevkursene til Akademiet er for mange en snarvei til fagbrev i helsefag. Foto: Akademiet/Dina Løvøy.
Få formell kompetanse med fagbrev hos Akademiet

Leste på nattevakt

Fleksibiliteten var viktig for Danila. Med mann, barn og jobb var det perfekt å kunne arbeide med skolearbeid når det passet henne best.

Noen ganger tok hun med seg PC og oppgaver på nattevakt og satt med arbeidet på jobb når det var tid til det.

Jeg syns det var greit å komme gjennom fagstoffet, men siden jeg ikke er norsk, kan det å formulere seg skriftlig være utfordrende. Heldigvis hadde jeg en veldig god lærer!

Hun forteller at hun helt fra starten av fikk god veiledning i hvordan hun skulle uttrykke seg.

– Læreren var kjempeflink, og jeg er veldig fornøyd både med opplegget og den oppfølgingen jeg fikk som student på Akademiet, sier hun.

Danila tok fagbrev med Akademiet Nettstudier
FORNØYD: Danila er godt fornøyd med veiledningen og oppfølgingen hun fikk på skolen. Foto: Daniel Novello/Pressworks.
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Helsefagarbeider
 • IT-driftsfaget
 • IT-utvikler
 • Kontor og administrasjon
 • Kulde- og varmepumpeteknikker
 • Logistikk
 • Salgsfaget
 • Yrkessjåfør
 • Apotektekniker
 • Helsesekretær
 • Tannhelsesekretær

Tar privatisteksamen

– Fagbrevkursene våre er beregnet på dem som skal ta fagbrev som praksiskandidater. Dette er som regel personer med praktisk erfaring fra arbeidsplass, men som mangler formell kompetanse, sier rådgiver og studieveileder hos Akademiet Sigurd Kvammen.

Mange av studentene har sluttet på skolen tidligere eller har valgt andre studieløp etter ungdomsskolen.

– Du velger selv om du vil ta kurset på hel- eller deltid, og du har tilgang på nettkurset i et og et halvt år. De fleste gjennomfører på ett år, men det er også noen som leser intenst og fullfører på et halvt år, sier han.

Den teoretiske fagprøven tas som privatist og gjennomføres to ganger i året.

Populære kurs

Det er flere grunner til å ønske seg en formell utdanning. Kunnskapen man tilegner seg på kurset er naturligvis en av dem, men det er også økonomisk gunstig å ha fagbrev.

Jobber du et sted med tariff vil du noen steder gå automatisk opp i lønn hvis du har fagbrev, så det er lønnsomt for de fleste å ta fagbrevet.

Det er i dag økt etterspørsel etter fagbrev på arbeidsmarkedet, og personer med fagbrev får som regel lett jobb.

– Også hos oss har vi merket at fagbrevkurs blir stadig mer populært, og vi har vokst mye på dette området de siste to årene. I dag er det mulig å ta fagbrevkurs i ni fag, og i tillegg tilbyr vi komplett treårig utdanning som apotektekniker, helsesekretær og tannhelsesekretær, sier han.

Du kan også ta alle fagene fra vg1 Helse- og Oppvekstfag og vg2 Helseservicefag på Akademiet Nettstudier.

Sjekk hvilke fag du kan ta hos Akademiet

Slik fungerer det

Dette er nettkurs for praksiskandidater

 • Nettkursene for praksiskandidater gir studenten tilgang til kurs med videoer, oppgaver tekster og linker.
 • Læreren retter oppgaver og kommer med tilbakemeldinger underveis.
 • Studenten får også veiledning gjennom videosamtale, mail eller telefon.
 • På slutten av kurset gjennomføres en prøveeksamen med tilbakemelding fra læreren, og deretter avlegges en privatisteksamen i teoridelen.
 • Før studenten kan gå opp til praktisk fag- eller svenneprøve, må han eller hun oppfylle kravene til praksis.

Et komprimert kurs

Gry Dahlby er lærer ved Akademiets nettstudier. Hun underviser og følger opp studentene som skal ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og jobber i tillegg som lærer i de samme fagene ved vanlig videregående skole.

Den største forskjellen på opplegget på Akademiets nettkurs og vanlig videregående er at stoffet på nettkurset er veldig komprimert.

For barne- og ungdomsarbeiderne har hun utviklet et kurskonsept som av blant annet består av oppgaver med og uten videosnutter. Disse er knyttet til fagstoffet, som studentene har muligheten til å fordype seg i på egen hånd.

– Det er jo veldig mange som allerede er i arbeid, men mangler en formell utdannelse. Målet er derfor at teorien lett skal kunne knyttes opp mot praksisen de får på jobb, sier hun.

De fleste studentene til Dahlby er mellom 20 og 40 år, som er typisk for fagbrevkursene, men det er også noen studenter som er yngre og eldre enn dette.

Stipend fra fagforeningen

Kvammen tror det er mange som ikke er klar over muligheten til å ta den snarveien man får som praksiskandidat.

– Hvis man ikke har gått på skolen noen år, og kanskje fått seg familie, kan det føles som et ork å begynne på skolen igjen. Og så vet man kanskje ikke at arbeidserfaringen teller med som en del av utdanningen, sier han.

Alle lærerne er eksperter på feltet og har erfaring med fagprøver og lærlinger. De er dermed en god støtte for studentene i prosessen.

– Som student på våre nettkurs får du stipend og lån fra Lånekassen. Når det gjelder fagbrevkursene, er det også en del som kan få stipend fra fagforeningen, sier han.

Danila tok fagbrev med Akademiet Nettstudier
MER STUDIER: Danila vet ikke sikkert hva hun vil gjøre videre, men har søkt på studieplass fra høsten. Foto: Daniel Novello/Pressworks.

Klar for nye utfordringer

På Akademiet jobber de fleste fulltid mens de tar fagbrevkurset, for kursene er lette å kombinere med jobb. Dette har også Danila god erfaring med.

På arbeidsplassen fikk hun erfare i praksis det hun lærte på kurset.

– Særlig har jeg hatt nytte av stoffet om eldre, sykdommer og ernæring. Vi har også lært mye om hvordan man kommuniserer best mulig, så studiet har helt klart gjort meg bedre rustet for arbeidsoppgavene mine, sier hun.

Da det var tid for eksamen, følte Danila seg derfor godt forberedt til den. Stoffet hun hadde gått gjennom i studiet var relevant, og oppgavene hun hadde løst lignet mye på reelle eksamensoppgaver.

– Nå venter jeg spent på resultatene. Hva jeg skal gjøre videre vet jeg ikke, men jeg har søkt på plass på sykepleierstudiet fra høsten. Hvis jeg kommer inn der, vil det være perfekt å kunne jobbe som helsefagarbeider mens jeg studerer, avslutter hun.

Se våre fag

Kontakt Akademiet Nettstudier