Mentor og elever i faglig prat på Akademiet VGS Heltberg Drammen

Elevmedvirkning på Akademiet i Drammen

På Akademiet får elevene delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og i sin egen faglige og sosiale utvikling.

Elevmedvirkning

Elever i norsk skole skal delta i beslutninger som gjelder deres egen læring. Elevene skal også delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og i sin egen faglige og sosiale utvikling.

Du er med på å bestemme

På Akademiet får du i stor utstrekning være med på å prege din egen skoledag. Alle skolene har studietid der du selv kan velge hvilket fag du ønsker å prioritere, hvordan du ønsker å arbeide med faget og ofte også være med på å bestemme hvordan du ønsker å bli vurdert i fagene.

Aktiv medskaper

Vi tror at elever som får være en aktiv medskaper av læring er mer motiverte, og gjør gode personlige valg. Derfor har vi lagt opp til stor frihet i måten vi har organisert skolene på, slik at du skal oppleve at du har reell innflytelse på ditt liv som elev ved skolen.

Undervisningsevaluering

Alle våre elever får gi tilbakemelding på hvordan de opplever læringen i fagene gjennom vår undervisningsevaluering to ganger i året, i tillegg til den daglige dialogen mellom lærer og elev. Vi lytter til våre elever, og er opptatt av at hver enkelt elev skal kunne tilrettelegge skolearbeidet på en måte som gjør at du får utvikle dine talenter og ferdigheter på best mulig måte.

Dette betyr at skolene våre er i konstant utvikling, siden vi tar signaler fra skolens elevråd på alvor, og siden vi lytter til elevens ønsker og behov. Uten elevens aktive deltagelse i dette arbeidet hadde ikke skolene våre sett ut som de gjør.

Søk skoleplass

Nyttige lenker

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.