Elevrådet på Akademiet i Oslo

Elevrådet

I elevrådet skal man diskutere og ta opp saker som påvirker elevene på skolen vår.

Elevråd for elevdemokrati

Elevrådet dannes av representanter fra hver klasse på Akademiet VGS Heltberg Bislett. I elevrådet skal man diskutere og ta opp saker som påvirker elevene på skolen vår.

Selv om rådet består av tillitsvalgte fra hver klasse, skal alle elevene på skolen kunne ta del i elevdemokratiet gjennom klassens time, innsendte forslag til elevrådet eller andre fora på skolen. Rådet må derfor være mottakelige for alle elevers innspill og meninger. Elevrådet kan også arrangere eventer og sammenkomster, for å gjøre skolen et enda hyggeligere sted å være.

Elevrådet på Akademiet i Oslo

E-post: bislett@akademiet.no

Telefon: +47 930 77 990

Adresse: Pilestredet 56, 0167 Oslo

Postadresse: Postboks 3630, Bislett 0136 Oslo

På Akademiet er vi opptatt av å høre på elevene

For å skape Norges beste skole er vi nødt til å ta til oss gode tilbakemeldinger fra elevene. Derfor er vi ekstra opptatt av at elevene våre blir sett og hørt!

På Akademiet legger vi til rette for elevutvikling, tett oppfølging av mentor og lærere, selvstendig arbeidstid og ikke minst et godt miljø.