Elever på Akademiet står i en trapp utenfor Akademiet Videregående Skole

Elevrådet Akademiet VGS Oslo

I elevrådet skal man diskutere og ta opp saker som påvirker elevene på Akademiet VGS Oslo.

Elevråd for elevdemokrati

Elevrådet dannes av representanter fra hver klasse på Akademiet VGS Oslo. I elevrådet skal man diskutere og ta opp saker som påvirker elevene på skolen vår. Selv om rådet består av tillitsvalgte fra hver klasse, skal alle elevene på skolen kunne ta del i elevdemokratiet gjennom klassens time, innsendte forslag til elevrådet eller andre fora på skolen. Rådet må derfor være mottakelige for alle elevers innspill og meninger. Elevrådet kan også arrangere eventer og sammenkomster, for å gjøre skolen et enda hyggeligere sted å være.

Elevrådsstyret

Dersom skolen er stor og det er mange representanter i styret, kan det være fornuftig å velge et elevrådsstyre. Ofte kan et styre bestå av 2-3 styremedlemmer med definerte ansvarsområder.

Det er opp til elevrådet eller elevrådsstyret selv hvordan de ønsker å organisere elevrådsstyret, hvor mange som skal være med og hvilke oppgaver de skal ha. Dette kan fastsettes i reglene for elevråd.

Roller i elevrådet

  • Tillitseleven
  • Elevrådsleder
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Styremedlem
  • Elevrådskontrakten

På Akademiet er vi opptatt av å høre på elevene

For å skape Norges beste skole er vi nødt til å ta til oss gode tilbakemeldinger fra elevene. Derfor er vi ekstra opptatt av at elevene våre blir sett og hørt!
På Akademiet legger vi til rette for elevutvikling, tett oppfølging av mentor og lærere, selvstendig arbeidstid og ikke minst et godt miljø.

Nyttige lenker

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: oslo@akademiet.no

Telefon: 22 46 69 00

Adresse: Pilestredet 56, 0167 Oslo

Postadresse: Postboks 3630 Bislett, 0136 Oslo

Akademiet har god oppfølgning gjennom alle årene. Jeg føler meg sett av alle lærerne. Selv om koronaen var en tøff tid, så viste lærerne at de så oss som enkeltindivider, alle sammen. Vi har lærere som tar initiativ, og tenker på alle sin fremtid og gir meg tett oppfølgning. På Akademiet sitter vi ikke bare i klasserom og mottar undervisning, men jobber aktivt i arbeidsrom, er sosiale sammen og blir godt kjent med hverandre.