Oversiktsbilde over elever som jobber i fellesarealene på Akademiet VGS Bergen

Elevrådslederen på Akademiet VGS Bergen

Ønsker du å vite mer om hvordan elevrådet på Akademiet VGS Bergen jobber? Les intervjuet med elevrådsleder Zuzanna Kroliczek!

Elevrådsleder Zuzanna Kroliczek

Les intervjuet med elevrådslederen vår på Akademiet VGS Bergen.

Elevdemokrati for meg betyr at elevene på skolen kan være med på å ta avgjørelser som angår elevene og at elevene har en felles stemme inn mot lærerne, skoleledelsen og skolestyret.

Hvorfor ville du bli elevrådsleder?

Jeg ville bli elevrådsleder fordi jeg føler at denne skolen fortsatt har et stort potensiale. Da er det viktig at også vi som elever er med å bidra med våre synspunkter og innspill. I tillegg vil jeg at elevene på skolen skal kunne ha noen de
kan snakke med om ulike problemstillinger, utfordringer og eventuelle bekymringer – men som ikke er lærer, helsesykepleier eller andre ansatte ved skolen.

Hvilke saker jobber elevrådet med?

Elevrådet jobber med saker som handler om å stadig forbedre og utvikle tilstanden på skolen slik at elevene kan trives på best mulig måte. Vi gir skoleledelsen tilbakemelding fra elevene på alt fra skolebygg, skolemiljø og bruk av lærerressurser til mer festlige saker som skoleturer, skoleball og russefeiring. I år har vi blant annet fått til å holde aktivitetsdag, konkurranser og temadager.

Zuzanna Kroliczek!

Hva betyr elevdemokrati for deg?

Elevdemokrati for meg betyr at elevene på skolen kan være med på å ta avgjørelser som angår elevene og at elevene har en felles stemme inn mot lærerne, skoleledelsen og skolestyret. Dette kan være med på å skape best mulig trivsel på skolen og få drevet frem en positiv utvikling også innenfor tema som elevene er spesielt opptatt av.

Hva liker du med Akademiet?

At elevene får veldig mye hjelp av lærerne – også utover timene i klasserommet. Lærerne og skoleledelsen bryr seg virkelig om oss elever, de viser elevene at de blir sett og de ønsker at vi skal få den beste mulige utdanningen. Jeg setter også pris på at skolen er i stadig utvikling og ingenting er fastlåst. I tillegg er skolen veldig sosial, engasjerende og ingen blir overlatt til seg selv.