Helseassistent og legestudent snakker sammen i gangen på sykehuse. Foto.
1/1

Helseassistent

Ønsker du å jobbe med pleie- og omsorg men mangler kompetanse? Kurset Helseassistent passer for ufaglærte, vikarer og andre som trenger innføring innen pleie- og omsorgsyrker.

Om kurset

Toggle

Helseassistenter jobber på for eksempel sykehjem, i hjemmesykepleien, som støttekontakt eller ved omsorgsboliger.

Læremidlene du får tilgang til som deltaker på kurset består i stor grad av video og illustrasjoner. Dette gjør at du som kursdeltaker ikke trenger høyt nivå i skriftlig norsk. Kurset er også tilpasset studenter under norskopplæring og innleveringsoppgaver kan gjøres muntlig gjennom video- og lydfiler.

 • Kurset krever ingen forkunnskaper og har ingen formelle opptakskrav.
 • Ved bestått kurs får deltakeren kursbevis.
 • Kurset er ikke støtteberettiget i Lånekassen.

Gjennom kurset vil vi gå gjennom tema som er relevante for deg som skal jobbe som helseassistent.

 • Hva innebærer etikk i omsorgsarbeid
 • Taushetspliktens innhold og betydning
 • Observasjon av pasient og bidrag til journalrapport
 • Besøk av familien, måltider og sosiale aktiviteter for hjelpetrengende
 • God kommunikasjon og samhandling med beboere som har demenstilstand og personer med nedsatt kognitiv evne

Hovedbud­skapet er hvordan vi kan bidra til å skape en god hverdag for den hjelpetrengende ved hjelp av persontilpasset omsorg, støtte og veiledning.

Kurset tar også opp hvordan få til en god etterlevelse av retningslinjene for hygiene. Vårt mål er å gi en praktisk og konkret opplæring i god hygiene, med tanke på å forebygge sykdom og forhindre smittespredning i omgang med hjelpetrengende personer.

 • Riktig håndhygiene (håndvask og hånddesinfisering)
 • Bruk av hansker og smitteforebyggende utstyr
 • Hygiene i desinfiseringsrommet
 • Hygiene ved måltider
 • Hygiene ved toalettbesøk
 • Hvordan bistå beboere med personlig hygiene

. Velger du våre fleksible nettkurs i salgsfaget får du tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, digitale møter eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Ved slutten av kurset vil du gjennomføre en avsluttende prøve med faglærer. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål. Bestått prøve gir deg kursbevis slik at du kan dokumentere kompetansen dine på arbeidsmarkedet.

Ved bestått kurs får deltakeren kursbevis.