Privatister som leser i bøker på skrivebord. Foto.
1/1

Norsk språkkurs A1-A2

Learn Norwegian online when and where you want! Our experienced teachers will give you feedback and guidance while you learn to speak and write Norwegian. Akademiet Privatist og Netstudier is an approved provider of training in Norwegian and social studies for adult immigrants.

English: Who is the course suitable for?

Toggle

Learn Norwegian online when and where you want! Our experienced teachers will give you feedback and guidance while you learn to speak and write Norwegian.

This language course is suitable for those who are going to take exams in A1-A2 or the Norskprøven.

The Norwegian course is a course adapted to those whose mother tongue is not Norwegian and who want to learn Norwegian for the first time. On this course you learn to write and read as well as communicate in Norwegian.

We offer Norwegian courses at the following levels:

  • A1
  • A2
  • B1
  • B2

If you need B1-B2, you can find the course here:

The level you need varies depending on the type of job or what you are aiming for. This course covers A1-A2, which is for those who want to learn Norwegian, but do not have Norwegian skills per now. You get access to a variety of videos, texts and tasks that you work on when you decide to. The teacher helps you through video chat, telephone or e-mail. You can start the course whenever you want and you have access for 18 months.

Akademiet Privatist og Netstudier is an approved provider of training in Norwegian and social studies for adult immigrants, this means that our courses are approved by UDI when applying for a permanent residence permit.

You will receive a course certificate from the Online Studies Academy at the end of the course.

The Norwegian test is organized in most municipalities four times a year. year. You must register for the test yourself.

The Norwegian test

To apply for Norwegian citizenship, you must pass the citizenship test or the social skills test, which is conducted in Norwegian.


The course is not eligible for support from Lånekassen.


Norsk: Hvem passer kurset for?

Toggle

Lær norsk på nett når og hvor du vil! Våre erfarne lærere vil gi deg tilbakemelding og veiledning mens du lærer å snakke og skrive norsk.

Dette språkkurset passer for deg som skal ta eksamen i A1-A2 eller Norskprøven.

Norskkurset er et kurs tilpasset de som ikke har norsk som morsmål og som ønsker å lære norsk for første gang. På dette kurset lærer du å skrive og lese samt kommunisere på norsk.

Vi tilbyr norskkurs på følgende nivåer:

  • A1
  • A2
  • B1
  • B2

Hvis du trenger B1-B2, finner du kurset her:

Hvilket nivå du trenger varierer avhengig av hvilken type jobb eller hva du sikter mot. Dette kurset tar for seg A1-A2, som er for de som ønsker å lære norsk, men ikke har norskkunnskaper pr. nå.

Du får tilgang til en rekke videoer, tekster og oppgaver som du jobber med når du bestemmer deg for det. Læreren hjelper deg gjennom videochat, telefon eller e-post. Du kan starte kurset når du vil og du har tilgang i 18 måneder.

Akademiet Privatist og Nettstudier er godkjent tilbyder av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, dette innebærer at våre kurs et godkjent av UDI ved søknad om permanent oppholdstilatelse.

Du får kursbevis fra Akademiet Nettstudier ved kursslutt.

Norskprøven

Norskprøven arrangerers i de fleste kommuner fire ganger pr. år. Du må selv melde deg opp til prøven.

For å søke om norsk statsborgerskap, må du bestå statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven som gjennomføres på norsk.

Kurset er ikke støtteberettiget i Lånekassen.