Chat with us, powered by LiveChat

Fagbrev i salgsfaget for praksiskandidater

Økt kompetanse med fagbrev som praksiskandidat i salgsfaget

Har du yrkeserfaring fra butikk, reisebyrå, hotell, forsikring eller telefonsalg? Dersom du kan vise til 5 års relevant yrkeserfaring kan du ta fagbrev i salgsfaget som praksiskandidat. Som praksiskandidat i salgsfaget gjennomfører du teoretisk eksamen og praktisk fagprøve. Akademiet Privatistskole Ålesund tilbyr eksamensforberedende kurs som forbereder deg både til den teoretiske og praktiske prøven.

Fagbrev i salgsfaget gir deg et bredt spekter av arbeidsmuligheter i ulike bransjer og du vil stille sterkere på arbeidsmarkedet. Mange bedrifter synes det er vanskelig å få tak i gode og profesjonelle salgsmedarbeidere og det er stor etterspørsel etter faglært arbeidskraft. Med fagbrev i salgsfaget vil du lønnes som faglært arbeidskraft. Det er ikke uvanlig at faglærte selgere som har jobbet noen år starter egen bedrift, avanserer til avdelingsledere eller ledere der de jobber.

Fagbrev i salgsfaget gir deg

  • Fagkompetanse
  • Lønn som faglært arbeidskraft
  • Økte muligheter til å avansere
  • Bredt spekter av arbeidsmuligheter i ulike bransjer

Fagbrev som praksiskandidat i salgsfaget for salgsmedarbeidere i alle bransjer

Salgsmedarbeidere har mange navn, noen kalles f.eks. kontakt-, front- eller førstelinjepersonale. Du kan ta fagbrev i salgsfaget som praksiskandidat dersom du kan vise til fem års praksis fra f.eks. butikk, hotell, bank- eller forsikringsselger, reisebyrå, telefon- og nettsalg eller innen grossisthandel.

Uansett hvilken bransje du arbeider innenfor er det viktig at du som salgsmedarbeider har grunnleggende kunnskaper om bedriftens produkter og/eller tjenester og hvordan du på best måte kan møte kundens behov. Som salgsmedarbeider spiller du en viktig rolle for bedriftens lønnsomhet og det er viktig at du kjenner til bedriftens mål, retningslinjer og rammebetingelser. Kjennskap til inntekts- og kostnadsfaktorer, prisberegning, inn og utgående merverdiavgift, svinn og omløpshastighet på produktene er også viktig for deg som salgsmedarbeider å ha kunnskap om. I tillegg er du bedriftens ansikt utad og måten du møter bedriftens kunder på ved å lytte til kundens behov, finne gode løsninger og kommunisere på en god måte med kunden er avgjørende for bedriftens økonomi. Som salgsmedarbeider spiller du en vesentlig rolle fordi det er nettopp du som er i direkte kontakt med kunden og det er i dette møtet med kunden at kundens forventninger skal innfris og hvor bedriftens inntekt skapes. Med fagbrev i salgsfaget vil du få en dypere forståelse for de rammebetingelser man til daglig må forholde seg til og hvor viktig ditt bidrag som stolt fagarbeider er som bedriftens ansikt utad.

Praksiskandidat i salgsfaget på Akademiet Privatistskole

Akademiet tilbyr eksamensforberedende kurs i salgsfaget for praksiskandidater. Praksiskandidatordningen gjelder for voksne som kan vise til 5 års praksis innenfor et fag og kan derfor ta fagbrev uten å være lærling. Bedriften du jobber i trenger ikke være godkjent lærebedrift for at du skal kunne ta fagbrevet.

Alle bedrifter er forskjellige og kurset er lagt opp slik at du skal kunne knytte kompetansemålene i læreplanen og de konkrete arbeidsoppgavene til den bedriften du jobber i. Dette hjelper deg til å kunne forstå din bedrift samtidig som kan bruke denne innsikten under selve eksamen. Er du usikker på om du dekker praksiskravet kan du ta kontakt med oss. Vi hjelper deg også med alt det praktiske mht. teoretisk- og praktisk prøve som ved bestått vil gi deg fagbrev i salgsfaget. Kurset er godkjent i Lånekassen.

På Akademiet Privatistskole får du:

  • Eksamensrettet kurs over to semester for praksiskandidater med et bredt spekter av øvings og refleksjonsoppgaver slik at du er godt forberedt til eksamen
  • Undervisning i lyse og trivelige lokaler
  • Hjelp og veiledning mht. oppmelding til teoretisk og praktisk prøve
  • Hjelp til å søke om godkjent praksis før praktisk prøve

Akademiet Privatistskole er godkjent i Lånekassen

Akademiet er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning. Som praksiskandidat ved Akademiet Privatistskole har du rett til å søke om lån og stipend fra Lånekassen. Lånekassens støttekalkulator regner ut hvor mye støtte du kan få. Har du spørsmål om lån og stipend ta gjerne kontakt med våre rådgivere.

Gratis rådgivning

Akademiet tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning til deg som vurderer å ta fag som privatist.

Kontakt oss

Våre fag

Se oversikt over alle våre fag, forkurs og pakker med priser.

Se fag og priser