Zaira tar fag med Akademiet nettstudier

Fleksibelt studieopplegg med karaktergaranti

Veien til drømmeyrket er kortere enn du tror. Trenger du høyere konkurransepoeng kan løsningen være å ta opp fag som privatist.

Fleksibel hverdag

Å ta fag ved Akademiets Privatistskole og Nettstudier kan lett kombineres med jobb og familieliv. Skolen tilbyr eksamensrettede kurs på nett, LIVE i et digitalt klasserom eller med fysisk oppmøte i et klasserom.

Valget er ditt.

Du kan også kombinere de ulike undervisningsformene.

At skolen opererer med karaktergaranti på privatiststudiene, betyr at du får tilbud om nytt kurs kostnadsfritt hvis du ikke går opp minst én karakter.

Drømmestudiet allerede neste år?

Dersom du ikke kom inn på studiene du ønsker i år, eller mangler generell eller spesiell studiekompetanse, er det god hjelp å få hos Akademiet Privatistskole og Nettstudier.

– Ta kontakt med oss. Sammen kan vi finne ut hvilke fag du bør ta for å komme inn på ditt drømmestudie. Starter du nå kan du søke deg inn på dette studiet allerede fra høsten 2023. Det er det beste!

Rådgivningen er helt gratis og varer gjennom hele studietiden.

Se hvilke fag vi har – og les mer om karaktergaranti

Fleksibelt og eksamensrettet

Akademiet Privatist og Nettstudier tilbyr både enkeltfag for de som trenger å forbedre karakterene sine, og studiepakker som gir generell eller spesiell studiekompetanse.

Hvordan vil du ta fag fra videregående?

Fleksibelt og skreddersydd studieopplegg

Noen trenger å forbedre karakterene sine i ett eller flere fag, andre mangler studiekompetanse for å studere ved høyskole eller universitet.

Akademiet Privatistskole og Nettstudier har egne påbyggspakker til de som har fagbrev eller er lærlinger. Mange lærlinger velger også å ta påbyggsfagene i lærlingtiden slik at de i tillegg til fagbrev sikrer seg generell studiekompetanse.

Sjekk ut påbyggingspakken

Et av de mest populære studiene

Akademiet Privatistskole og Nettstudier har også voksne studenter som trenger generell studiekompetanse.

En av de mest populære pakkene blant privatister er 23/5, som gir generell studiekompetanse for høyere utdanning. Du kan søke denne høyere utdanningen fra det året du fyller 23 år dersom du kan vise til 5 år praksis. Praksisen trenger ikke å være bare arbeid, men kan også for eksempel være omsorg for egne barn og militærtjenesten.

23/5 består av seks fag som kan tas i løpet av bare ett år om du ønsker det. Dette studieopplegget gir generell studiekompetanse, og dermed muligheten til å kunne ta høyere utdanning.

Usikker på hva du skal velge? Chat med oss og få hjelp!

Sosialt og strukturert i klasserommet

Velger du klasseromsundervisning blir du en del av et klassemiljø og får god kontakt med lærer og medstudenter. De fleste klasseromskursene varer i 12 uker og passer for alle som liker å ha undervisning til faste tider.

Studieøktene er lagt opp slik at hvert fag har en firetimers økt én gang i uken. Da har man god tid til å gå skikkelig i dybden på fagstoffet, og lærerne kan også veilede hver enkelte elev.

Dette sier elevene våre

Akademiet fikk meg til å jobbe mer målrettet.

Jan-Ove Smistad har tatt flere fag ved Akademiet Nettstudier for å forbedre karakterene slik at han kan komme inn på drømmestudiet sitt, psykologi.

– Jeg valgte nettstudier for å kunne styre studieløpet mitt selv. Sammenlignet med klasseromsstudier er det i mye større grad ditt eget ansvar å få med seg fagstoffet. Personlig har dette motivert meg til å arbeide hardere for å nå mine faglige mål, sier Jan-Ove.

Noen råd du vil gi nye nettstudenter?
 De bør ha avklart at dette er noe de virkelig vil, fordi det blir en ganske stor investering om du skal ta flere fag. Det er viktig å etablere en god rutine og jobbe strukturert. Da får man til gjengjeld så mye frihet!

Dette synes han er positivt med Akademiet Nettstudier

  • Du kan legge opp ditt eget studieløp. Siden det er undervisningen som tilpasser seg deg, og ikke omvendt, er du veldig fri til å gjøre akkurat det du vil i hverdagen din.
  • Akademiet har mye fokus  elevenes faglige og sosiale utvikling.
Jeg lærer best i klasserom!

– Utdanningen ved Akademiet har gitt meg svært god faglig kontroll. Gjennom studietiden har jeg fått god bredde- og dybdekunnskap innenfor flere fagområder, noe som absolutt vil være gunstig i fremtidige studier, forteller Karoline Ghose Jensen.

– Personlig har jeg fått et bedre inntrykk av hva jeg selv er kapabel til, og hvor høy arbeidsmoral og kapasitet jeg har.

Karoline valgte klasseromsundervisning fordi hun foretrekker en god relasjonsbygging mellom lærer og elev, noe hun opplever som enklere å oppnå i et klasserom enn med nettundervisning.

Noen råd du vil gi nye studenter?
– For å lykkes i en studiehverdag som denne, bør de sørge for å legge ned en solid innsats fra starten. Som privatist kan du risikere å få relativt kort forvarsel om eksamensdato (muntlig eksamen). Derfor vil jeg oppfordre nye elever til å jobbe jevnt med fagene, i kollokviegrupper med medstudenter, sier Karoline Ghose Jensen.

Dette synes hun er positivt med Akademiet klasseromsstudier:

  • En god relasjon med læreren kan gjøre det enklere å stille spørsmål underveis. Klasseromsundervisning gir også økt samspill med medstudentene.
  • Jeg har utviklet meg enormt faglig fordi lærerne ved Akademiet er faglig dyktige og engasjerte. De gir meg alltid gode og utfyllende svar når jeg stiller spørsmål.
  • Det at lærerne er så engasjerte smitter over på min motivasjon og interesse for emnene i undervisningen.
Her kan du melde deg på nye kurs

Kontakt Akademiet Privatistskole og Nettstudier